Wiadomości
  • Register

Uczniowie Szkoły Języka Polskiego przy Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu wzięli udział w III edycji konkursu historycznego Patria Nostra adresowanego do uczniów z województwa Mazowieckiego, Wielkopolskiego i Małopolskiego a także do polskiej młodzieży z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu trzydziestosekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Tarnopolska drużyna wybrała temat przekazania wywiadom Wielkiej Brytanii i Francji dwóch egzemplarzy polskiej Enigmy, do którego doszło 25 lipca 1939 r.

Organizator konkursu – Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra zaprosił uczniów z Tarnopola na galę konkursu do Warszawy, ale w ramach pobytu zapewnił też niezwykle ciekawe wycieczki i wydarzenia. Drużyny z Brześcia, Grodna, Lwowa, Tarnopola, Tajynszy i Wilna zakwaterowane zostały w Domu Pielgrzyma «Amicus». Każdy dzień wypełniał im bardzo interesujący program. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej na terenie starówki. Mimo, że wszyscy w Warszawie byli pierwszy raz i poruszali się tylko z mapą – nikt się nie zgubił. Następnie zwiedzili muzeum pieniądza Narodowego Banku Polskiego, wieczorem zaś spotkali się z Anną Marią Anders – sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, senatorem IX kadencji. Następnego dnia zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, potem Sejm i Senat RP. Tam przywitał ich prof. Jan Żaryn, Senator IX kadencji. Niezwykle ciekawy był nocny spacer po historycznych miejscach Warszawy z przewodniczącym ZHR, hm. prof. dr hab. Grzegorzem Nowikiem.

Najważniejsza była uroczystość gali finałowej, która odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOI. Otworzył ją pan Mirosław Gryko oraz Nataliya Volynets, prezes Zarządu Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra. W gronie gości byli prof. Jan Żaryn, deputowany do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, mazowiecki kurator Oświaty Aurelia Michałowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Agnieszka Koterla, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, IPN-u oraz fundatorzy nagród.

Dzięki Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra uczniowie pogłębili wiedzę z historii Polski, poznali historyczne miejsca Warszawy, ale też zaobserwowali współczesny obraz miasta. Poznali «kawałek» kraju, do którego sięgają ich rodzinne korzenie oraz mieli niecodzienną okazję spotkać się z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z innych krajów.

Bardzo jesteśmy wdzięczni Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra – panu Mirosławowi Gryko, pani Nataliy Volynets oraz phm ZHR Bartłomiejowi Bajdzie za tak bogaty program, możliwość pobytu w Polsce, za wszelkie dobro, które otrzymaliśmy.

Marianna SEROKA,

nauczyciel języka polskiego

skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Tarnopola