Wiadomości
  • Register

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie na Białorusi. Jak co roku Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki zorganizowało wieczornicę, aby uczcić ten dzień wielkiego bohatera narodu polskiego oraz narodu amerykańskiego.

Panie Maryja Lawryniuk i Tatiana Poliszczuk przygotowały bardzo ciekawą prezentację o życiu, działalności, wielkiej miłości Tadeusza do Ludwiki Sosnowskiej, o walkach, w których brał udział i o jego rodzinie. Recytowały też fragmenty wierszy polskich poetów o Kościuszce.

Następnie głos zabrały Nina Poremska – prezes TKP im. Tadeusza Kościuszki w Łucku oraz dyrektor Wołyńskiej Biblioteki Naukowej im. Oleny Pcziłki Ludmyła Stasiuk. Obie panie podkreśliły rolę, jaka odegrał Tadeusz Kościuszko i pamięć o nim w życiu narodu polskiego i dążeniu Polaków do Wolności.

Następnie uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film zrealizowany przez członków TKP z okazji 200. rocznicy śmierci polskiego bojownika o wolność, która przypadała na rok 2017. Członkowie Towarzystwa wyruszyli w roku 2017 w podróż szlakiem miejsc, gdzie żył i walczył Tadeusz Kościuszko. W czasie tej podróży powstał film, o którym pisaliśmy w «Monitorze Wołyńskim».

Na koniec prezes TKP im. Tadeusza Kościuszki podziękowała wszystkim za przygotowanie wieczornicy i wspólne uczczenie urodzin bohatera spod Racławic.

Wiesław PISARSKI,

nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy dydaktycznej do Łucka przez ORPEG