Wiadomości
  • Register

Uczniowie Szkoły Polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu 12 listopada zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki i poświęconą Świętu Niepodległości Polski.

Prezes TKP Anatol Herka powitał przybyłych na uroczystość gości. Wśród nich delegację z Chełma – członków Stowarzyszenia Miłośników Wołynia i Polesia z prezesem Stanisławem Senkowskim, Igora Prokopiwa – zastępcę mera Kowla, członków TKP, uczniów.

Licznie przybyli goście obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali krótkiego wykładu na temat drogi Polski do wolności przedstawionego przez nauczycielkę Bożenę Dąbrowską.

Uczniowie pięknie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Miłą niespodzianką był prezent od gości z Chełma – książki, pomoce naukowe i drobne upominki dla uczniów.

Bożena DĄBROWSKA,

nauczycielka skierowana do Kowla przez ORPEG
Foto: Oleksandr FOMUK

CZYTAJ TAKŻE:

SPOTKANIE Z «PANEM TADEUSZEM»

KOWELSCY UCZNIOWIE ZMAGALI SIĘ W KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II