Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych z Ukrainy do udziału w stażu, który odbędzie się w dniach 2–6 listopada w Warszawie.

Staż przewiduje hospitacje lekcji w polskich placówkach oświatowych oraz szkolenia z zakresu podwyższenia kompetencji językowych i metodycznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 15 października 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu.

Wizyta studyjna jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Źródło: wid.org.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1