Wiadomości
  • Register

Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy w sobotę 29 lipca 2017 r. we wsi Tuczyn w Obwodzie Równieńskim odbyło się poświęcenie Krzyża na uporządkowanym dawnym cmentarzu rzymsko-katolickim – podaje Konsulat Generalny RP w Łucku.

To już szósta edycja porządkowania cmentarzy na Ukrainie, którą zorganizowało Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy, tym razem członkowie organizacji w składzie: Wioletta Dziura, Wioleta Bajwoluk, Paweł Zarębski, Łukasz Bałka, Zbigniew Grobel oraz Henryk Kozak w dniach 26 – 30 lipca pracowali we wsi Tuczyn, gdzie dzięki ich pracy została przywrócona pamięć o dawnym miejscu pochówku mieszkańców Tuczyna.

W sobotnie południe 29 lipca br. licznie zebrani mieszkańcy Tuczyna, wraz z przedstawicielami władzy miejscowej: Liudmyły Budko – sekretarza Rady Wiejskiej Tuczyna, Tamary Myczak – dyrektora Szkoły Specjalnej oraz o. Ihora z Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi KP uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym koncelebrowanym przez ks. Władysława Czajkę z Równego oraz ks. Witolda Kowaliowa z Ostroga. W uroczystości w imieniu Konsula Generalnego RP w Łuck Wiesława Mazura uczestniczyli również przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku wicekonsul Anna Babiak-Owad oraz wicekonsul Paweł Owad. Swoją obecność podkreślili również członkowie Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Tomasza Oskara Sosnowskiego z Równego w składzie: Jarosław Kowalczuk, Myhaiło Pasieka, Ihor Andrijewskyj oraz Olga Oczeretowicz, którzy również wspomogli działania przy uporządkowaniu zapomnianego miejsca pamięci. Nabożeństwo żałobne, w którym uczestniczyli wszyscy zebrani na dawnym cmentarzu miało ekumeniczny charakter.

Po nabożeństwie na dawnym cmentarzu w Tuczynie uczestnicy przejechali do dawnego kościoła rzymsko-katolickiego we wsi, który również został uporządkowany i tam Ksiądz Władysław Czajka odmówił modlitwę w intencji dawnych mieszkańców oraz tych wszystkich, którzy pracują, aby ta pamięć o tym co minęło trwała w pamięci współczesnych.

W drodze na uroczystości w Tuczynie miał miejsce również rekonesans w dwóch pobliskich wsiach, w których znajdują się ślady dawnych polskich mieszkańców w Niewirkowie oraz Międzyrzeczu Korzeckim, gdzie przedstawiciele Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy, Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Tomasza Oskara Sosnowskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Łuck odwiedzili dawne kościoły i cmentarz oceniając stan zastany na miejscu oraz porządkując dawny cmentarz w Niewirkowie.

Źródło: luck.msz.gov.pl

CZYTAJ TAKŻE:

TAM, U NAS W DOMU