Wiadomości
  • Register

«Kraina Rumianku» to wioska tematyczna w Hołownie (powiat parczewski, województwo lubelskie). 7–10 lipca gośćmi tego ośrodka byli artyści zespołu «Rodynońka» z Kowla.

Wyjazd zespołu «Rodynońka» (kierownik Polina Panius) został zorganizowany dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego. Prezesem tej organizacji i jednocześnie gospodynią «Krainy Rumianku» jest Gabriela Bilkiewicz. Od 16 lat razem z członkami Stowarzyszenia dba ona o zachowanie i odrodzenie tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i starszych ludzi.

Zespół «Rodynońka» wziął udział w Festiwalu Smaków w Lubartowie oraz Festiwalu Pieśni Ludowej we wsi Mosty w gminie Podedwórze.

Gośćmi «Krainy Rumianku» były również Organizacja Pozarządowa «Centrum Rehabilitacji» z Kowla (prezes Natalia Slawikowa) i Stowarzyszenie «Perły Chmielowa» (prezes Grażyna Dąbrowska). Współpraca między tymi organizacjami oraz zespołem «Rodynońka» trwa już od lat.

W trakcie przygotowania wspólnej świątecznej kolacji i częstowania gości, Polacy i Ukraińcy dzielili się doświadczeniami w gotowaniu tradycyjnych potraw. Częścią programu był również występ teatralny zespołu ludowego «Rumenok» z Hołowna z przedstawieniem «Babka-Szeptucha». Na zakończenie wieczoru goście tańczyli tańce ludowe i śpiewali polskie i ukraińskie piosenki.

Natalia BALECKA, 

Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu
Foto: Nadija OLASIUK

P. S.: Zespół «Rodynońka» oraz Organizacja Pozarządowa «Centrum Rehabilitacji» dziękuje wszystkim pracownikom Ośrodka Edukacji Regionalnej «Kraina Rumianku» za serdeczne przyjęcie.