Wiadomości
  • Register

«Niezapomniana nasza Ziemio Wołyńska. Wspominamy Cię, Kraino naszego beztroskiego dzieciństwa» – piszą na wstępie do książki Danuta Siwiec pochodząca z Podhajec na Wołyniu i urodzony w Łucku Zenon Paszkowski.

Wspomnienia Wołyniaków ukazały się w publikacji pt. «Mój wołyński dzień» jeszcze w 2011 r. z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej. Wydanie powstało przy współpracy redakcji Monitora Wołyńskiego z łucczaninem Zenonem Paszkowskim, mieszkającym obecnie w Rzeszowie. Pomoc pana Zenona Paszkowskiego w opracowaniu i redagowaniu tej książki była niezmiernie ważna.

Nakład był niewielki, a zainteresowanie tą pozycją ogromne, więc egzemplarze bardzo szybko się rozeszły. Często w redakcji mamy do czynienia z refleksjami i wspomnieniami naszych Czytelników i w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby reaktywować tę książkę. Ze względu na brak środków na dodrukowanie nakładu, redakcja «Monitora Wołyńskiego» postanowiła udostępnić ją w postaci elektronicznej. Każdy chętny może ją pobrać w formacie pdf.

Swoimi wspomnieniami w 2011 r. podzielili się z nami Wołyniacy Barbara Maciejewska, Zenon Paszkowski, Ryszard Łysakowski, Ryszard Siewierski, Tadeusz Marcinkowski, Ryszard Bujalski, Danuta Bałówna-Siwiec. Książka kończy się wierszem Zofii Peretiatkowicz «Do Ziemi Wołyńskiej».

«Przodkowie nasi urodzili się, żyli i pracowali na Wołyniu. Po opuszczeniu swych domostw, znaleźli się w Kraju nad Wisłą. Pozostawili nam, oprócz wspomnień i opowiadań o szczęśliwej młodości, kilka zdjęć z «tamtych czasów», na których trudno już rozpoznać miejsca i ludzi» – napisała Barbara Maciejewska. Ze wszystkich tych wspomnień przebija wołyńska nostalgia. Autorzy wspominają beztroskie dzieciństwo, rodziców, sąsiadów z Wołynia, a także okropności wojny. Ilustrują to zdjęciami, które zachowały się w ich rodzinach.

MW

P.S. od redakcji: Pragniemy złożyć podziękowanie naszym drogim Wołyniakom za udostępnienie wspomnień i zdjęć ze swoich rodzinnych archiwów.

CZYTAJ TAKŻE:

WIGILIA MOJEGO DZIECIŃSTWA

CYPRIAN LIBERA. POZOSTAŁ PO NIM PAMIĘTNIK

JEST PAMIĘĆ O LUDZIACH. UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA «JEŃCY WRZEŚNIA 1939»

URATOWAŁ ICH SIENKIEWICZ. ZAPREZENTOWANO WSPOMNIENIA TADEUSZA STANIEWSKIEGO O LATACH SZKOLNYCH W ŁUCKU