Wiadomości
  • Register

Już po raz siódmy zorganizowano w Ostródzie spotkanie nauczycieli polonijnych z całego świata, na którym w dniach 1–4 czerwca omawiano problemy i perspektywy rozwoju szkół polonijnych.

Dzięki organizatorowi Zjazdu – Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» – położona w północnej Polsce Ostróda, znowu stała się centrum oświaty polonijnej. Zgromadziło się tu 133 uczestników z 23 krajów świata. Najliczniejszą grupę uczestników Zjazdu stanowili przedstawiciele Ukrainy, przyjechali również nauczyciele z krajów Europy Zachodniej, z Argentyny, USA i Kazachstanu.

W ciągu czterech dni goście mieli możliwość, podziwiając w międzyczasie widoki Warmii i Mazur, podyskutować na aktualne tematy, a także porozmawiać o problemach i perspektywach rozwoju szkół polonijnych. Na konferencji omawiano najważniejsze kierunki wsparcia oświaty polonijnej przewidziane w ramach programów realizowanych przez parlament, rząd oraz instytucje pozarządowe w 2017 r.

Pedagogowie wysłuchali także wykładów poświęconych budowaniu podstaw tożsamości Polaków mieszkających poza granicami Polski w oparciu o język, kulturę i historię. W ramach wspomagania nauczycieli-polonistów organizatorzy zaproponowali również warsztaty doskonalenia zawodowego, stosowanie w edukacji współczesnych technologii i sposoby wsparcia uczniów w procesie ich adaptacji za granicą.

Nauczycielom zaprezentowano także portal, na którym można zadawać trudne pytania na różne tematy i uzyskać na nie odpowiedź od kompetentnych osób.

W tym roku po raz pierwszy w ramach Zjazdu odbyła się gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Ze względu na różne warunki, w których pracują poloniści w całym świecie, organizatorzy wręczali nagrody w trzech nominacjach. Z rąk honorowego gościa, Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, nagrody otrzymały: Ilona Szliter-Wyzińska z Austrii (w kategorii szkolnych punktów konsultacyjnych), Wacława Iwanowska z Litwy (w kategorii szkół społecznych działających w ramach systemu oświaty danego kraju) i Justyna Bereza z USA (w kategorii szkół społecznych).

Nauczyciele uczestniczący w Zjeździe mogli uzyskać nowe informacje oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z kolegami z całego świata. Dla wielu z nich była to także okazja do odwiedzenia Ojczyzny. Organizatorzy zadbali o kultywowanie polskich tradycji podczas Zjazdu: uczestnicy mogli m.in. spróbować polskie potrawy, a na specjalnych warsztatach zatańczyć ludowe tańce oraz posłuchać polskich pieśni.

Marjana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury

CZYTAJ TAKŻE:

PREZES WSPÓLNOTY POLSKIEJ: «NIE MOŻNA ZMUSZAĆ ORGANIZACJI POLONIJNYCH DO BIEGANIA OD FUNDACJI DO FUNDACJI»