Wiadomości
  • Register

Tegorocznej edycji Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego w Łucku towarzyszyły słowa Tadeusza Różewicza: «Chciałbym dziś mówić tak barwnie i jasno, by dzieci biegły do mnie jak do parku co w słońcu stoi i światło ma w sobie (…)».

Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego, promujący twórczość polskich poetów na Ukrainie odbył się już po raz szesnasty. Przez pierwsze dwa lata był organizowany w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej, w kolejnych latach przeniósł się do Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku.

6 kwietnia 2017 r. recytatorzy z łuckich szkół po raz czternasty zawitali w gościnne progi słynnej «czwórki». Konkurs, jak co roku, miał wyłonić laureatów na Obwodowy Konkurs Recytatorski (odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.) w dwóch kategoriach: młodszej i starszej. Jury w składzie – przewodnicząca Julia Wasejko docent Katedry Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki i członkowie: Jadwiga Demczuk – nauczycielka języka polskiego skierowana za granicę przez ORPEG, Switłana Zinczuk – nauczycielka języka polskiego Gimnazjum nr 4, Olena Trubnikowa – metodyk i nauczycielka języka polskiego ze szkoły nr 1 i Wita Bugajewa – nauczycielka języka polskiego ze szkoły nr 21, oceniało dobór repertuaru, interpretację, poprawność językową i wrażenia artystyczne. Wszyscy uczestnicy, a było ich trzydziestu pięciu, deklamowali wiersze w języku polskim. Wysłuchano siedemdziesięciu utworów różnych autorów m.in. Gałczyńskiego, Wawiłow, Twardowskiego, Poświatowskiej, Szymborskiej, Brzechwy, Tuwima, Broniewskiego, Krasickiego, Słowackiego, Asnyka, Kubiaka i Grodzieńskiej.

Dziewięć osób przeszło do następnego etapu, czyli Konkursu Obwodowego. Są to: Ulana Herasymczuk, Switłana Mucha, Switłana Borysiuk, Władysław Trapeznikow, Daryna Kucharuk, Eleonora Szweć, Bogdan Demczuk, Oleksandra Safatiuk i Ewa Fiłat. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Poziom recytacji stał na wysokim poziomie, bowiem nauczyciele i uczniowie bardzo starannie dobrali i przygotowali tegoroczny repertuar. Taki konkurs jest niewątpliwie dużym przeżyciem dla każdego uczestnika. Występom towarzyszą zawsze emocje radości i smutku. Gratulacje należą się jednak wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, bez względu na zajęte miejsce. Takie występy uczą i pokazują, co trzeba jeszcze na przyszłość udoskonalić.

Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego zorganizowała prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej Switłana Zinczuk, a uczniów i opiekunów gościli dyrektor Gimnazjum nr 4 Oleksandr Myszkowec i wicedyrektor Andrij Gurski. Całość odbyła się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Łucku, który reprezentowali Krzysztof Sawicki i Marek Zapór.

MW