Wiadomości
  • Register

W Łucku zainaugurowano Międzynarodowy Festiwal Poezji «Meridian Lutsk», który ma podnieść właściwą pozycję miasta w przestrzeni kulturowo-informacyjnej zarówno Ukrainy, jak i Europy.

Z tej okazji 30 marca odbyła się konferencja prasowa z udziałem organizatorów i partnerów festiwalu, podczas której przedstawiono koncepcję wydarzenia i anonsowano przyszłe przedsięwzięcia.

O szczegółach festiwalu «Meridian Lutsk» i swojego udziału w nim poinformowali: dyrektor festiwalu, przewodnicząca Zjednoczenia Artystycznego «StendaL» Elwira Jacuta, prezydent Międzynarodowej Korporacji Literackiej «Meridian Czernowitz» Swiatosław Pomerancew, pisarz Serhij Żadan, dyrektor Departamentu Kultury Łuckiej Rady Miejskiej Tetiana Hnatiw і działacz społeczny, członek komitetu wykonawczego Łuckiej Rady Miejskiej Roman Bodnaruk.

Niewątpliwie wiele osób zna korporację «Meridian Czernowitz», która już od ponad siedmiu lat zajmuje się managementem literackim i skutecznie promuje Czerniowce na europejskiej mapie kultury. «Pewnego dnia pomyślałam – mówiła Elwira Jacuta, pomysłodawczyni «Meridian Lutsk» – że Zjednoczenie Artystyczne «StendaL» funkcjonuje w Łucku już od trzech lat i w ciągu tych trzech lat miasto stało się punktem, którego nie omija żaden autor podczas swoich tras, ale z jakiegoś nieznanego powodu nie mamy takiego festiwalu, jak «Meridian Czernowitz». Zaznaczyła, że Łuck ma wszystkie niezbędne warunki dla przeprowadzenia festiwalu, ponieważ należy do pogranicza i słynie ze swojej historycznej i etnicznej wielokulturowości.

W trakcie konferencji prasowej poinformowano, między innymi, o tym, że Międzynarodowy Festiwal Poezji odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 r. w formie trzydniowego spaceru kulturologicznego w Łucku z przystankami przy znanych i/lub nieznanych miejscach, reprezentujących całą wszechstronność miasta. W ramach festiwalu zostanie przedstawiona zarówno poezja, jak i proza, muzyka, spektakle itp. Poza tym, anonsowano, że w «Meridian Lutsk» wezmą udział nie tylko pisarze i artyści z Ukrainy, ale również autorzy z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Czech, Izraela i Polski. Ogólny budżet festiwalu, zgodnie z informacją organizatorów, wynosi 65 tys. euro, z czego 270 tys. hrywien stanowi dofinansowanie z Departamentu Kultury Łuckiej Rady Miejskiej.

Swiatosław Pomerancew, odpowiedzialny za management literacki «Meridian Czernowitz», podkreślił, że przyszły festiwal w Łucku został zaplanowany z myślą o «ciekawych ludziach, artystach, o jakościowej poezji i literaturze». Powiedział również, że kiedy go pytają o to, czy sam pisze poezję, lub prozę, odpowiada: «Moją prozą są tabele excelowskie z budżetami, a poezją – pisma do sponsorów».

Uczestnicy konferencji prasowej zapowiadają, że Łuck pojawi się na arenie kulturowej i medialnej Ukrainy i Europy, ponieważ takiego rodzaju festiwal poetycki powinien stać się prestiżowym wydarzeniem, które będzie wpływać na pozytywny wizerunek miasta. Poza tym Łuck posiada 17 partnerów z 12 krajów, którzy mogą w przyszłości również dołączyć do «Meridian Lutsk».

Elwira Jacuta ogłosiła także skład grupy roboczej «Meridian Lutsk», do której oprócz niej należą: krajoznawca, dziennikarz Oleksandr Kotys, aktor Dmytro Bezwerbnyj, PR manager Iryna Poletucha i Andrij Rohowskyj.

Oleksandr Kotys poinformował, że będzie odpowiadać za historyczną autentyczność: «Istota obecności historii w tym festiwalu poezji polega na tym, żeby nie odchodzić od kontekstu historycznego. Celowo skupiamy się na kulturze historyczno-etnicznej Łucka, gdyż miasto zamieszkiwali Polacy, Ormianie, Żydzi, Karaimi i inni. Oczywiście, wszystkiego za jednym razem nie przygotujemy, ale spróbujemy zrobić tak, żeby lokacje, w których festiwal będzie się odbywał, były związane z historią etnicznych społeczności miasta». Podkreślił również, że w Łucku jest dużo interesujących, historycznie ważnych miejsc, które mogłyby stać się «przystankami» festiwalu.

Pierwsze spotkanie w ramach festiwalu, odbyło się już 30 marca – Serhij Żadan przedstawił swój tomik wierszy «Templariusze». Elwira Jacuta poinformowała, że prezentacje w ramach «Meridian Lutsk» inauguruje Serhij Żadan, ponieważ jest on «jednym z pierwszych pisarzy, którzy wiele lat temu zaczęli nawiązywać kontakty międzykulturowe. Jest członkiem grupy inicjatywnej «Meridian Czernowitz», jednym z pomysłodawców tego festiwalu, który poparł organizację jego odpowiednika w Łucku. Żadan należy do grona osób, dzięki którym Ukraina jest znana jako kraj literacki».

Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEWA

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg