Wiadomości
  • Register

Żywo, lirycznie, wesoło i z refleksją prezentowali studenci Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki poezję Liny Kostenko i Wisławy Szymborskiej.

W ramach przedstawienia artystyczno-literackiego pt. «Bądź dla kogoś wiosną», które odbyło się 22 marca na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki, studenci trzeciego roku polonistyki wykonali utwory dwóch bardzo znaczących dla narodów ukraińskiego i polskiego mistrzyń słowa – Liny Kostenko i Wisławy Szymborskiej. To wydarzenie kulturalne odbywające się z okazji obchodzonego 21 marca Światowego Dnia Poezji zostało również dedykowane Linie Kostenko, która 19 marca świętowała Dzień Urodzin.

Pomimo innych losów literackich oraz odmienności poglądów, obie poetki łączy mistrzowska elokwencja, trafność i jaskrawość ujęć, a także iście kobieca liryczność. Właśnie na kanwie ich poezji intymnej opierało się przedstawienie «Bądź dla kogoś wiosną».

Z relacji p. Olgi Jaruczyk, docentki Wydziału Filologii Polskiej WUN, dowiadujemy się, że pomysłodawcami tego wydarzenia są studenci trzeciego roku polonistyki. «Scenariusz, dekoracje, tło muzyczne – to wszystko ich zasługa. Mój w tym udział sprowadzał się nie tyle do kierowania, co udzielania porad» – mówi wykładowczyni.

Główną «grupą uderzeniową» przedstawienia byli studenci trzeciego roku (grupa PM-35): scenarzystką była Olga Stepaniuk, dekoracje przygotowały Julia Melnyk, Maria Olenycz i Tatiana Pidkowa. Dziewczyny deklamowały też wiersze poetek. Wzięły w tym udział również inne studentki: Tatiana Bewz, Iryna Hordijczuk, Wika Szepeluk, Nastazja Kłuszyna, Dina Nowosad, Julia Malnyk, Chrystia Fedak. W roli głównego bohatera, a zarazem prowadzącego przedstawienia, wystąpił Wiktor Rybarczuk, student 31-tej grupy sekcji ukrainistyki. Trzeba podkreślić, że studenci Julia Chor’kowa, Władysław Momot i Jurij Poliszczuk byli nie tylko wykonawcami akompaniamentu muzycznego, lecz również autorami muzyki na wiersze Liny Kostenko i Wisławy Szymborskiej. Można więc śmiało powiedzieć, że w ramach tego wydarzenia odbyło się jednocześnie kilka premier.

Ogólnie przedstawienie nie miało żadnych części oficjalnych. Było niekiedy bardzo żywe, momentami liryczne, czasem refleksyjne – mieniło się nastrojami niczym wiosna, lub też jak poezja, albo jak kobieta...

Na zakończenie aktorzy wspólnie z widownią – studentami i wykładowcami – zaśpiewali utwór «Słońce wieczorne», autorem tekstu którego jest Lina Kostenko.

Anatolij OLICH
Zdjęcia autora

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg