Wiadomości
  • Register

W Łucku rozpoczęła się realizacja społecznego programu edukacyjnego, w ramach którego dzieci przesiedleńców oraz dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i wielodzietnych będą uczyć się języka polskiego.

W zeszłym roku studenci polonistyki prowadzili na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki bezpłatne zajęcia z języka polskiego, przeważnie dla studentów oraz dla osób po studiach. W tym roku Wydział przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku zaoferował bezpłatne zajęcia dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i wielodzietnych oraz dla przesiedleńców.

Według Wiktorii Matwijiw, nauczycielki ze szkoły «Ośrodek Oświaty i Wsparcia Socjalno-Pedagogicznego» w Kniahininku niedaleko Łucka, chęć nauki języka polskiego wyrazili przeważnie uczniowie 7–8 klasy. Pozostałych uczestników kursu zaangażowano dzięki wsparciu Fundacji Charytatywnej WSI – «Wektor Społecznej Inicjatywy».

Pierwsze zajęcia w obu grupach odbyły się 14 marca, od razu po spotkaniu organizacyjnym, w którym wzięli udział docent Katedry Filologii Słowiańskiej Julia Wasejko, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Jurij Hromyk, konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór oraz przedstawiciele Fundacji Charytatywnej WSI.

Jurij Hromyk powiedział, że na wydziale są realizowane również inne projekty społeczne. Wcześniej dla przesiedleńców z Krymu i Donbasu zorganizowano kurs języka ukraińskiego, a obecnie odbywają się spotkania, podczas których uczniom ostatnich klas szkół jest udzielana pomoc w przygotowaniu do matury.

Zajęcia z języka polskiego dla dzieci będą odbywały się dwa razy w tygodniu do czerwca. Julia Wasejko powiedziała, że do prowadzenia kursu zgłosiło się więcej studentów niż tego wymaga sytuacja: «Oni rozumieją, że z jednej strony jest to dobra praktyka, z drugiej – dobra sprawa». Będą uczyć polskiego na zasadach wolontariatu.

W kwietniu planuje się rozpoczęcie zajęć z języka polskiego również w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci.

Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEWA

img_1023
img_1036
img_1041
img_1042
img_1043
img_1047
img_1060
img_1063