Wiadomości
  • Register

10 marca o 14.00 w Bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki (ul. Wynnyczenki 30a, Łuck) odbędzie się prezentacja książki Tetiany Samsoniuk «Jeńcy września 1939».

Prezentację organizują redakcja polsko-ukraińskiego dwutygodnika «Monitor Wołyński» wspólnie z Instytutem Polski Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

Książka przedstawia losy 19 żołnierzy i rezerwistów Wojska Polskiego represjonowanych przez sowiecki reżim totalitarny na terenie Rówieńszczyzny w latach 1939–1941. Szkice biograficzne napisane po polsku i po ukraińsku uzupełniają materiały archiwalne, dokumenty i zdjęcia, skonfiskowane jeńcom wojennym podczas aresztowań odbywających się w placówkach obozowych Budowy Nr 1 NKWD.

Książka została przygotowana do druku przez zespół redakcyjny «Monitora Wołyńskiego». Na łamach MW Tetiana Samsoniuk, główny specjalista Działu Udostępniania Informacji z Dokumentów Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego, od grudnia 2014 r. prowadzi rubrykę «Ocaleni od zapomnienia». Na książkę, która ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz Fundacji Wolność i Demokracja, złożyły się teksty wcześniej opublikowane w ramach tej rubryki.

Książkę można pobrać bezpłatnie w formacie pdf na stronie www.monitor-press.com.

MW