Wiadomości
  • Register

12 lutego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu odbyło się cykliczne spotkanie członków organizacji.

Gościem specjalnym była Dorota Błecha, przedstawicielka Fundacji Pomocy Dzieciom z Żywca. Bardzo ważnym punktem obrad było sprawozdanie finansowe za rok 2016 przedstawione przez księgową Halinę Witiak. Następnie zaprezentowana została działalność Szkoły Języka Polskiego, relacja z wyjazdu na zimowisko do Krakowa oraz omówiono sprawy bieżące.

Siedem osób przedstawiło swoje polskie korzenie i poprosiło o przyjęcie do Towarzystwa. Następnie Stanisław Surmiński zaproponował utworzenie «Księgi pamięci», w której spisane zostaną wspomnienia osób starszych. Pomysł został zaakceptowany.

Ostatnim punktem zebrania był pokaz cyfrowego nagrania wspomnień S. Karaszewskiej zapisanego przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przed relacją przypomniano, że 10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której wg danych NKWD do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi.

Marianna SEROKA,
nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej za granicę przez ORPEG
Foto: www.facebook.com/Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu