Wiadomości
  • Register

Tematem konsultacji społecznych w Ostrogskiej Radzie Rejonowej było nadanie Zakładowi Edukacyjno-Wychowawczemu «Nowomalińska szkoła I–II stopnia – placówka wychowania przedszkolnego (żłobek-przedszkole)» imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego. Byli na nim obecni przewodniczący Ostrogskiej Rejonowej Administracji Państwowej Bohdan Turowicz, przewodnicząca Ostrogskiej Rady Rejonowej Walentyna Strilecka, zastępca dyrektora Państwowego Rezerwatu Historycznego w Ostrogu Mykoła Mańko, przewodnicząca Nowomalińskiej Rady Wiejskiej Łarysa Kozaczuk, dyrektor szkoły w Nowomalinie Nadia Maziarczuk, krajoznawca Mykoła Bendiuk oraz miejscowi deputowani, działacze społeczni i przedstawiciele mediów.

Tomasz Oskar Sosnowski urodził się 12 grudnia 1812 r. w Nowomalinie (obecnie rejon Ostrogski w obwodzie rówieńskim. We wsi będącej posiadłością rodziców wybitnego rzeźbiarza minęło jego dzieciństwo i wczesna młodość. W 1877 r. ufundował tutaj szkołę, więc słuszne jest to, że po 140 latach zostanie jej patronem. W dniu 1 września 2017 r. zostanie tu również otwarta tablica pamiątkowa poświęcona Tomaszowi Oskarowi Sosnowskiemu.

Jarosław KOWALCZUK,

Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego
Foto autora

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1