Wiadomości
  • Register

Książka «Przywrócona Pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej» opowiada o najstarszym obrazie świętym zachowanym na Ukrainie, który został namalowany na przełomie XII–XIII w. Obecnie jest on przechowywany w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku.

Prezentacja pracy odbyła się 20 grudnia – podaje «Музейний простір Волині».

Dzieło jest efektem współpracy Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach projektu «Соборна Україна та Київська традиція», który jest wspierany przez ukraińskich mecenasów. Książka ukazała się z okazji 250-lecia koronacji obrazu i zawiera materiały seminarium «Topografia świętości: Ikona Matki Boskiej Chełmskiej w tradycjach Slavia Orthodoxa, Slavia Unita i Slavia Latina», które zostało zorganizowane we wrześniu 2015 r. przez Wydział Humanistyczny і Filozoficzno-Teologiczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego z udziałem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Naukowcy podsumowali współczesne badania i zaproponowali nowe hipotezy dotyczące pochodzenia, historii i przeznaczenia ikony z Chełma. W książce można zapoznać się z artykułami 14 naukowców, którzy reprezentują akademickie środowiska Polski i Ukrainy. Skupili oni swoją uwagę zarówno na samym cudownym obrazie, jak też na przestrzeni socjokulturowej i religijnej, w której on funkcjonował. Wydanie zawiera teksty opisujące losy Chełma od jego początków do współczesności, część poświęconą ikonie z Chełma i różnorodnym formom jej kultu. Ostatnia część książki zawiera dwa eseje: o historii diecezji chełmsko-bełskiej jako części unickiej metropolii kijowskiej oraz o wzajemnych wpływach Wschodu i Zachodu w dobie jagiellońskiej.

W prezentacji, która odbyła się 20 grudnia w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku wzięli udział dyrektor Muzeum Tetiana Jelisiejewa, dyrektor Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego Anatoli Syluk, redaktor wydania Igor Skoczylas (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów), naukowcy Wołodymyr Aleksandrowycz (Instytut Ukrainoznawstwa imienia Iwana Krypiakiewicza NAN Ukrainy), Oksana Remeniaka (Instytut Problemów Sztuki Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych Ukrainy, Kijów), Paweł Sygowski (historyk sztuki z Lublina), Aleksander Musin (Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu), Wołodymyr Pryszlak (Wydział Historyczny Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki).

Pozycja «Przywrócona Pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej» będzie dostępna dla mieszkańców Wołynia. Została ona przekazana Towarzystwu «Холмщина», Wołyńskiemu Muzeum Krajoznawczemu, Wschodnioeuropejskiemu Uniwersytetowi Narodowemu imienia Łesi Ukrainki, Akademii Duchownej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Seminarium Duchownemu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, bibliotekom Łucka.

Źródło: volyn-museum.com.ua

CZYTAJ TAKŻE:

IKONY Z NOWICY I ZAMŁYNIA SĄ EKSPONOWANE W ŁUCKU

PAPIEŻ FRANCISZEK POŚWIĘCIŁ OBRAZ DLA WOŁYNIA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1