Wiadomości
  • Register

kruglyj stil ukr pol18 listopada ukraińscy historycy spotkali się w Łucku w celu omówienia trudnych stron polsko-ukraińskiej stosunków.

 

W debacie «Współczesny stan i perspektywy stosunków ukraińsko-polskich w kontekście bezpieczeństwa europejskiego» wzięli udział naukowcy i profesorowie ukraińskich uczelni wyższych, w tym Mykoła Kuczerepa, Wałerij Bortnikow, Oksana Kaliszczuk i Ludmyła Strilczuk ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, Oleksandr Dobrżański i Serhij Feduniak z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Bohdan Jakymowycz ze Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Wasyl Marczuk z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz metropolita łucki i wołyński Mychaił.


Uczestnicy dyskutowali na temat uchwały Sejmu RP z 22 lipca 2016 r. w sprawie rzezi wołyńskiej, omówili jej konsekwencje dla dwustronnych stosunków polsko-ukraińskich. Moderatorem spotkania był Oleksandr Zinchenko, doradca prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.


Dyskusja została zorganizowana przez Wołyńską Organizację Ukraińskiego Towarzystwa «Proswita» imienia Tarasa Szewczenki oraz Wołyńską Obwodową Administrację Państwową.

 

Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEWA

 

CZYTAJ TAKŻE:

DYSKUSJE O KONFLIKTACH ETNICZNYCH

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg