Wiadomości
  • Register

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu obchodzi 25 rocznicę założenia. Jest to najstarsza organizacja w obwodzie wołyńskim zrzeszająca Polaków i osoby polskiego pochodzenia.

Z okazji Jubileuszu Konsul Generalny RP w Łucku w latach 2007–2011 Tomasz Janik złożył życzenia członkom SKP: «W związku z przypadającą w tym roku 25 rocznicą powstania w Łucku Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej składam wszystkim jego członkom gorące podziękowania za podjęcie skutecznego trudu odrodzenia polskiej kultury na Wołyniu. Na ręce Prezesa przekazuję płynące z głębi serca gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy, która służy polskiej mniejszości narodowej stanowiąc zarazem ważny element w budowaniu dobrych relacji polsko-ukraińskich w wymiarze międzypaństwowym. Życzę Prezesowi, Zarządowi i wszystkim członkom Stowarzyszenia dalszej wytrwałości w prowadzonej działalności i kolejnego jubileuszu».

MW

CZYTAJ TAKŻE:

20 LAT STOWARZYSZENIA KULTURY POLSKIEJ IM. EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU

DWA DZIESIĘCIOLECIA OTWARTE NA LUDZI LUB KRÓTKO O STOWARZYSZENIU KULTURY POLSKIEJ IMIENIA EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU

CZYM DLA PAŃSTWA JEST STOWARZYSZENIE KULTURY POLSKIEJ IM.EWY FELIŃSKIEJ NA WOŁYNIU?