Wiadomości
  • Register

Legendy Klub Polski 6.jpgW ramach działalności Klubu Polskiego w Łucku, stare polskie baśnie i legendy zaprezentowano w najnowszych wersjach.

 

Na wstępie wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór powiedział, że baśnie i legendy każdego narodu są niepowtarzalne, podkreślił jak one mogą funkcjonować w kulturze kraju i wpływać na jego tradycje, a także podał tytuły najpopularniejszych polskich legend, do których należą: «Bazyliszek», «Legenda o smoku wawelskim», «Pan Twardowski».


Studenci Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki opowiedzieli z kolei kilka legend ukraińskich, na przykład o założeniu Kijowa i Łucka, a także wymienili najpopularniejsze ukraińskie baśnie.


Młodzi polscy dyplomaci w Łucku, Monika Hoffa i Jarosław Galuba, przygotowali zabawy z legendami. Wybrano w tym celu dziesięciu uczestników i podzielono na dwie grupy. Każda grupa na podstawie przygotowanych przez organizatorów scenariuszy zaprezentowała publiczności dwa krótkie przedstawienia: o smoku wawelskim i o Twardowskim.


Pod koniec spotkania pokazano trzy filmy – współczesne interpretacje legend polskich w reżyserii Tomasza Bagińskiego: «Legendy polskie. Film Smok», «Legendy polskie. Film Twardowsky» і «Legendy polskie. Film Twardowsky 2.0». Wszystkie krótkometrażowe filmy można obejrzeć na YouTube.


Impreza odbyła się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku i Wydziału Filologii i Dziennikarstwa WUN im. Łesi Ukrainki.


Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEWA

 

legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...
legendy_klub_po...

 

CZYTAJ TAKŻE:

W ŁUCKU OTWARTO «KLUB POLSKI». FOTO

SPOTKANIE Z HISTORIĄ: WARSZAWA

INTERESUJĄCO O DYPLOMACJI W «KLUBIE POLSKIM»

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ: «ODDAJEMY GŁOS ŚWIADKOM». FOTO