Wiadomości
  • Register

Warszawa

13 października o godz. 13.00. w sali nr 101 we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Lesi Ukrainki (ul. Wynnyczenki 30A) Michał Zarychta, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wygłosi wykład «Warszawa – stolica odrodzonej Polski 1917–1991».

 

Opowieść o życiu miasta na przestrzeni niezwykle burzliwej epoki XX wieku. Jej treścią są zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze wiążące się ze stołecznością Warszawy: obecność najwyższych władz państwowych, napływ ludności i rozwój terytorialny, przestrzeń publiczna i jej symbolika zawarta w nazwach, pomnikach i zabytkach. Ważnym elementem tej opowieści są zmiany w przestrzeni miejskiej wywołane przez przebudowy, zniszczenia wojenne i odbudowę Warszawy po II wojnie światowej, aż do czasów współczesnych.


Szczególne miejsce zajmują także losy warszawiaków, ich wspólne doświadczenia historyczne, które ukształtowały tożsamość mieszkańców stolicy.


Opowieść jest ilustrowana materiałem fotograficznym – archiwalnym i współczesnym, mapami, projektami urbanistów i architektów, plakatami, ulotkami i karykaturami z epoki.


Spotkanie zorganizowane jest przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

 

MW