Wiadomości
  • Register

juvilej VOK NUXT foto

Wołyńskie Kolegium Narodowego Uniwersytetu Technologii Spożywczych obchodzi jednocześnie kilka jubileuszy.

 

Ihor Korczuk – dyrektor uczelni – podczas uroczystości w Pałacu Kultury miasta Łuck wyliczył te wszystkie okoliczności: 400-lecie Kolegium Jezuickiego, w ścianach którego teraz mieści się Kolegium NUTS, 50 rocznica dziejów uczelni (najpierw jako szkoły zawodowej, potem – technikum, a teraz – kolegium) oraz 10-lecie połączenia z Narodowym Uniwersytetem Technologii Spożywczych. Dyrektor poinformował również, że uczelnia, założona 1966 r. jako szkoła zawodowa nr 59, w ciągu 50 lat swojej historii przygotowała ponad 30 tys. absolwentów.


Nagrody i wyróżnienia od Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy oraz upominki przekazał pracownikom uczelni prorektor NUTS prof. Wołodymyr Jarowyj. Pracownicy Kolegium zostali wyróżnieni dyplomami i podziękowaniami przez Wołyńską Obwodową Administrację Państwową, Wołyńską Radę Obwodową, władze miasta oraz Departamentu Oświaty Łuckiej Rady Miejskiej. Zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej Roman Karpiuk podkreślił, że kierunki studiów, które oferuje Kolegium, są potrzebne dziś i będą potrzebne w przyszłości. Wołodymyr Jarowyj zwrócił uwagę na to, że absolwenci Kolegium kontynuując swoją edukację na uniwersytetach, zawsze wykazują się wysokim poziomem przygotowania. Uroczystości trwały ponad trzy godziny, gratulacje składali przedstawiciele władz państwowych, przedsiębiorstw, organizacji kulturowych, edukacyjnych, społecznych oraz duchowieństwa, absolwenci różnych roczników i byli pracownicy. Życzenia z okazji jubileuszu złożyła także przedstawiciel Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie mgr Marta Mazurek.


Obchody skończyły się świątecznym koncertem, w programie którego były występy studentów uczelni oraz zaproszonych gości. Pod koniec uroczystości zabrzmiała tradycyjna pieśń «Многая літа» w wykonaniu Wołyńskiego Chóru Pieśni Ludowej.


Hanna KARASZCZUK