Wiadomości
  • Register

Karta Polaka wzor

Karta stałego pobytu za darmo, obywatelstwo po roku nieprzerwanego pobytu w Polsce oraz wsparcie finansowe – to najgłówniejsze zmiany do Ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie na początku września.

 

Znowelizowana ustawa przewiduje, że posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać Kartę stałego pobytu za darmo. Wcześniej trzeba było za nią zapłacić 690 złotych: 640  złotych za rozpatrzenie wniosku oraz 50 złotych za wydanie Karty. Otrzymując ją będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka, która po raz drugi nie może zostać przyznana. Posiadacze Karty Polaka, którzy otrzymają Kartę stałego pobytu po roku nieprzerwanego pobytu w Polsce będą mogli ubiegać się o przyznanie polskiego obywatelstwa (wcześniej można było to uczynić dopiero po dwóch latach).


Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty będą mogli otrzymać wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który będzie uprawniał do uzyskania pobytu stałego na ogólnych zasadach.


Od 1 stycznia 2017 br. Posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy. Świadczenie to przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy.  W ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2016 r. wynosi 1850 złotych), zaś na każde dziecko połowę tej kwoty. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60 % ww. wysokości. Świadczenie pieniężne przestaje być wypłacane po przyznaniu obywatelstwa.


Do 1 stycznia 2017 r. Rada Ministrów wskaże wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Polaka od obywateli niektórych państw.

 

Więcej o zmianach można przeczytać na stronie: dziennikustaw.gov.pl


MW