Wiadomości
  • Register

Tajkury prybyrannia 1

Wolontariusze ze Stowarzyszenia «Wołyń – Pamiętamy» (Kazimierz Dolny) i Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego (Równe) razem z miejscowymi posprzątali teren dookoła kościoła pw. Św. Wawrzyńca i stary polski cmentarz w Tajkurach.

 

Barokowy kościół Św. Wawrzyńca w Tajkurach koło Równego został wybudowany w 1710 r. Jego bryła została zwieńczona sklepieniem krzyżowym na podprężnych łukach. Pod nawą i bocznymi kaplicami położone są krypty. Przy północno-wschodnim narożniku świątyni znajduje się brama. Ołtarz niegdyś był zdobiony dużą liczbą kolumn i drewnianymi rzeźbami. Starsi mieszkańcy dotychczas pamiętają, jak brzmiały kościelne organy. Kościół był czynny do 1943 r. W czasie okupacji sowieckiej świątynia została zdewastowana i zamieniono ją na magazyn zboża. Obecnie budowla znajduje się w ruinie, zachowała się jednak dzwonnica bez dzwonów. Wolontariusze postanowili zebrać środki na zamocowanie na niej dzwonu.


Porządkowali również stary polski cmentarz, na którym zachowało się około 50 nagrobków z ХІХ і ХХ w., wykonanych głównie z piaskowca, rzadziej z granitu, żeliwa czy betonu i jeden nagrobek z białego marmuru. W starszej części cmentarza znajdują się również ruiny kaplicy. Wolontariusze oczyścili przejście do kaplicy z drzew i krzewów.


Koło krzyża postawionego przy wejściu na cmentarz odbyła się modlitwa, której przewodniczył ksiądz dziekan kościoła Św. Piotra i Pawła w Równem Władysław Czajka. Razem z wolontariuszami znicz zapaliła przewodnicząca Rady Wiejskiej w Tajkurach Walentyna Muzyczka. Wolontariusze ze Stowarzyszenia «Wołyń – Pamiętamy» na czele z Henrykiem Kozakiem obiecali, że jeszcze niejednokrotnie przybędą z pomocą w odnawianiu zapomnianych zabytków Wołynia.


Jarosław KOWALCZUK,
Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tamasza Oskara Sosnowskiego