Wiadomości
  • Register

warsztaty polonijne 1

Trzytygodniowe warsztaty w Lublinie to niezapomniany czas integracji, wymiany doświadczeń, współpracy, doskonalenia siebie i czas spotkań z nowymi ludźmi.

 

11–31 Lipca 2016 r. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli polonijnych, Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych.


Program warsztatów obejmował wykłady z literatury dla dzieci i młodzieży, historii i współczesności języka polskiego, historii Polski, zarządzania szkołą oraz wprowadzenie do glottodydaktyki. Oprócz wykładów nauczyciele akademiccy z uniwersytetu prowadzili bardzo ciekawe i poznawcze zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego, praktycznej nauki języka, metodyki pracy z tekstem kultury i tekstem literackim. Niektóre z nich były skierowane na wykorzystanie gier i zabaw oraz środków multimedialnych w edukacji szkolnej podczas nauki języka polskiego jako obcego.


Na wykładach i zajęciach z psychologii przekazywano wiedzę jak pracować z uczniem mającym trudności w nauce, jak rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje w procesie nauczania, w jaki sposób motywować, pomagać i wspierać uczniów.


Program szkolenia obejmował także wycieczki do Kozłówki i Kazimierza-Dolnego, zwiedzanie obozu koncentracyjnego na Majdanku, Lublina, Muzeum Wsi Lubelskiej, Ogrodu Botanicznego. Nauczyciele polonijni, animatorzy środowisk polonijnych oraz uczestnicy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej z różnych krajów mogli podzielić się kulturą i tradycjami swych krajów zamieszkania na wieczorze pieśni i tańca oraz podczas wyjazdu do Wojciechowa, a quiz wiedzy o Polsce dał wszystkim uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o tym kraju.


Częścią programu było również oglądanie filmów znanych polskich reżyserów Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego, Jacka Borcucha i innych.

 

Natalia BALECKA
Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu