Wiadomości
  • Register

lider WID 4W poniedziałek 11 lipca dobiegł końca pierwszy turnus Szkoły lidera polonijnego «Ja – lider».

 

Młodzież z pięciu miast Ukrainy: Zdołbunowa, Kirowogradu, Iwano-Frankiwska, Nowogradu Wołyńskiego i Kijowa od 2 lipca pobierała naukę w trakcie szkoleń z zakresu kompetencji liderskich, językowych i zarządzania projektem. Dodatkowo odbyły się zajęcia z historii i warsztaty obywatelskie.


Podczas dziesięciodniowego pobytu w Polsce 30 osobowa grupa zwiedziła Białystok, miasto Supraśl i Kruszyniany oraz Warszawę.


Poza szkoleniami młodzież polskiego pochodzenia przygotowywała swoje własne miniprojekty, opracowywała szczegóły z nimi związane, a na zakończenie i podsumowanie szkoleń odbył się konkurs na najlepszy miniprojekt. Zwyciężyły uczestniczki z Kulturowo-Oświatowego Centrum imienia Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie.


Już wkrótce, 7 sierpnia, startuje drugi turnus Szkoły lidera polonijnego «Ja – lider». Wówczas udział w nim wezmą zespoły z trzech krajów: Białorusi, Ukrainy i Łotwy.

 

wid.org.pl