Wiadomości
  • Register

zjazd nauczycieli polonijnych1Pod takim hasłem odbył się VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) w dniach 16–19 czerwca, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

 

W zjeździe uczestniczyła niemalże 120-osobowa reprezentacja nauczycieli, dyrektorów oraz prezesów polonijnych organizacji, działających na rzecz edukacji Polaków i osób polskiego pochodzenia. Do Ostródy przyjechali przedstawiciele z 30 krajów i 5 kontynentów.


Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, koncelebrowaną przez J.E. Arcybiskupa Seniora dr Edmunda Piszcza. Uczestnicy Zjazdu najpierw zwiedzili okolice, następnie spotkali się z prof. dr hab. Ryszardem Góreckim – rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z dziekanami wydziałów.


Uroczyste otwarcie Zjazdu odbyło się na Zamku Krzyżackim w Ostródzie z udziałem znamienitych gości, m.in. Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Leonarda Krasulskiego, Wiceministra Spraw Zagranicznych Jana Dziedziczaka, Senatora Jana Żaryna, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Prezesa Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» Longina Komołowskiego i Dyrektora Zjazdu, Wiceprezesa SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego. List przesłany przez Panią Agatę Kornhauser-Dudę, małżonkę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, która objęła honorowym patronatem VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, odczytała Ewa Czarniawska – reprezentująca Biuro ds. Kontaktu z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP i inni. Inauguracji zjazdu dokonała Minister Anna Zalewska. Przemawiali goście organizacji polonijnych ze wszystkich stron świata – Wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka, Przewodnicząca Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Australijskiej Elżbieta Cesarski oraz Wiceprezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej Andre Hamerski.


Wśród gości Zjazdu znalazła się także reprezentacja Ukrainy – nauczycielki języka polskiego z Tarnopola, Zdołbunowa, Iwano-Frankiwska, Charkowa, Mykołajowa oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska.


Zjazd prowadzony był w formie sesji plenarnych, na których były omawiane następujące tematy: «Polonijna polityka oświatowa Państwa Polskiego – system wsparcia edukacji polskiej za Granicą», «Od wielokulturowości do tożsamości, od asymilacji do integracji – jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi?»,   «Słyszeć–słuchać–usłyszeć, czyli jak skutecznie pracować z dzieckiem dwujęzycznym» oraz «Uczymy jak uczyć. Filozofia i sposoby wsparcia metodycznego nauczycieli polonijnych realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP» i inne.


Nauczycieli zapoznano z ofertą studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do nauki języka polskiego jako obcego. Projekt ten będzie realizowany we współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.


Odbyły się także prelekcje i warsztaty, podczas których nauczyciele zdobywali wiedzę przydatną do zastosowania podczas swoich lekcji, m.in. wykorzystanie gier i multimediów do nauki historii Polski zaproponowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN. Elżbieta Ławczys oraz Katarzyna Czyżycka, specjalistki z dziedziny logopedii i terapii dzieci dwujęzycznych, przedstawiły propozycje ćwiczeń służące przyswajaniu i programowaniu systemu języka w sytuacji dwujęzyczności. W Osadzie Danków przeprowadzono piknik edukacyjny «Z Sienkiewiczem na Mazurach, czyli wspólne czytanie, wspólne śpiewanie, wspólne Kresów poznawanie» z udziałem artystki polskiego pochodzenia z Donbasu Mariny Terleckiej, stypendystki SWP.


Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych jest wydarzeniem szczególnym, ponieważ dostarcza swoim uczestnikom nowych doświadczeń dydaktycznych, sprzyja wymianie doświadczeń z kolegami z całego świata oraz wspiera działalność nauczycieli.

 

Wiktoria RADICA,
Kulturalno-Oświatowe Centrum imienia Tadeusza Czackiego