Wiadomości
  • Register

kontrola na granicy3W ciągu całego miesiąca granice Rzeczypospolitej Polskiej będzie można przekraczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że od dnia 4 lipca do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską, Republiką Słowacką, w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.


Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. określa:
1) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

 

2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;


3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.

 

Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć po poniższym linkiem:
http://www.luck.msz.gov.pl/resource/0818c057-4b4d-4037-a57c-9aa439e6d0fb:JCR

 

Tymczasowa kontrola graniczna przywraca się w związku z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie oraz organizacją wizyty Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1