Wiadomości
  • Register

Konf Czestochowa 2Delegacja Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki wzięła udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Język-Teatr-Literatura», która odbyła się w dniach 6–7 czerwca w Częstochowie. Organizatorem i gospodarzem konferencji był Instytut Filologii Polskiej Akademii imienia Jana Długosza.

 

W konferencji wzięli udział naukowcy z WUN im. Łesi Ukrainki z Łucka, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii imienia Jana Długosza.


W ramach konferencji odbywały się obrady w formie naukowych sesji plenarnych. Pod koniec każdej sesji toczyły się ożywione dyskusje, odkrywające ciekawe aspekty zarówno języka polskiego jak i obcego. Rozmawiano również o literaturze i teatrze. W związku z aktualnością poruszonych tematów, referaty wygłoszone przez uczestników zostaną opublikowane po konferencji.


Oprócz udziału w dwudniowej konferencji przedstawiciele WUN mieli okazję zwiedzić centrum miasta i Jasną Górę. Na Festiwalu Filmów Dokumentalnych obejrzeli fragmenty najciekawszych ról filmowych Henryka Talara, a potem uczestniczyli w spotkaniu z aktorem w towarzystwie reżysera Pawła Woldana. W ramach konferencji dla delegacji z Łucka została zorganizowana wycieczka do zamku w Olsztynie i Złotego Potoku. To miejsca o bogatej historii i pięknych krajobrazach.


Dla młodych naukowców z Wołynia konferencja stała się okazją zweryfikowania swojej wiedzy z języka polskiego i zaprezentowania wyników prac badawczych. Poza tym, była to wspaniała możliwość nawiązania skutecznej współpracy między WUN im. Łesi Ukrainki a Akademią im. Jana Długosza.

 

Anastazja OLEKSIUK