Wiadomości
  • Register

konsul koniec kadencjiKonsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy zakończyła swoją kadencję.

 

Pani Beata Brzywczy pracowała na Wołyniu od 2012 r., najpierw jako Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego, następnie w 2013 r. objęła stanowisko Konsula Generalnego RP w Łucku. Łucka Rada Miejska oraz Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa podziękowały jej za wspieranie polsko-ukraińskiego partnerstwa oraz aspiracji europejskich Ukrainy. Pani Beata Brzywczy pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.


Obowiązki Konsula Generalnego w Łucku pełni obecnie Pan Krzysztof Sawicki.

 

MW