Wiadomości
  • Register

abc2016

Również w 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja ma zaszczyt wspierać oświatę polską na Ukrainie w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie» współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W związku z tym Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie oświaty polskiej na Ukrainie.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji na cele oświatowe w ramach projektu «Biało- czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie» mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wysyłając go drogą mailową na adres oswiata@wid.org.pl .

Zgłoszenie składa się z:

- wniosku;

- aktualnej listy uczniów z podziałem na grupy;

- tygodniowego planu zajęć (podając w nim imię i nazwisko nauczyciela, godziny, nauczany przedmiot, grupę/ klasę, rok nauczania albo stopień zaawansowania nauczania);

- poświadczonych za zgodność kopii dokumentów rejestracyjnych organizacji i kopii dokumentów potwierdzających tożsamość 2 osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/ szkoły.

 

Na stronie http://wid.org.pl/ruszyl-uzupelniajacy-nabor-wnioskow-na-2016-rok-do-programu-bialo-czerwone-abc/ można pobrać następujące pliki:

Regulamin

Wniosek

Aktualna lista uczniów

Plan zajęć

Termin nadsyłania wniosków upływa 20.05.2016 r.

wid.org.pl