Wiadomości
  • Register

konkurs SlowackiegoJubileuszowy, bo już XV Miejski Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego odbył się 8 kwietnia 2016r. w Gimnazjum Nr 4 im. Modesta Lewickiego w Łucku. Najważniejszym celem tego konkursu jest propagowanie polskiej twórczości poetyckiej wśród uczniów uczących się języka polskiego na Ukrainie.

 

Konkurs otworzyła Switłana Zinczuk – inicjatorka całego przedsięwzięcia. Konsul Elżbieta Zielińska podziękowała gospodarzowi Gimnazjum Nr4 dyrektorowi Aleksandrowi Myszkowcowi za możliwość organizacji konkursu w szkole i za dotychczasową współpracę na rzecz języka polskiego. Gościem honorowym była również Oksana Czuchnowa, która reprezentowała Kuratorium Oświaty w Łucku.


Do konkursu stanęło 51 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: młodsza grupa to dzieci od 9 do 13 lat i młodzież 14–18 lat. Dobór tekstu, staranność wymowy i umiejętności interpretacyjne, to główne kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie występów. W skład jury weszły nauczycielki języka polskiego: Jadwiga Demczuk delegowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – jako przewodnicząca, Switłana Zinczuk nauczycielka z Gimnazjum Nr 4, Olena Trubnikowa ze szkoły Nr 1, Wita Bugajewa ze szkoły Nr 21 i Jarosława Bojko ze szkoły Nr 18.


Należy podkreślić, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Pojawiły się utwory różnych autorów, m.in.: Anny Kamieńskiej, Wisławy Szymborskiej, Małgorzaty Hillar, Ewy Lipskiej, Władysława Broniewskiego, Tadeusza Kubiaka, Jana Twardowskiego, Janusza Korczaka czy Adama Asnyka, a uczniowie sięgnęli po wiersze mało znane o szczególnej wartości. Do następnego etapu, czyli Obwodowego Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego, który odbędzie się w Łucku 15 kwietnia zakwalifikowały się: Eleonora Szwec (szkoła nr 4), Sofia Żugan (nr 10), Olena Kulisz (nr 21), Julia Michaliuk (nr 1), Tetiana Smiałko (nr 4), Switłana Borysiuk (nr 4), Switłana Mucha (nr 4), Iwanna Bober (nr 7), Oleksandra Safatiuk (nr 19), Weronika Ostapczuk (nr 21) i Sofia Ostapiuk (nr 23).


Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i książki. Wyjątkowo serdeczne podziękowania złożono na ręce nauczycieli języka polskiego, którzy motywują swoich uczniów do poznawania polskiej literatury poprzez udział w takim konkursie.


W organizację konkursu zaangażowane były następujące podmioty: Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej, Konsulat Generalny RP w Łucku, Kuratorium Oświaty w Łucku i Dyrekcja Gimnazjum Nr 4 im. Modesta Lewickiego.


Finał XV Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 13 maja 2016 r. w Krzemieńcu – miejscu urodzenia Juliusza Słowackiego, jednego z największych polskich poetów.


MW