Wiadomości
  • Register

Jan Kazimierz slubowanie 29 kwietnia 2016 r. klękali przed Nią we Lwowskiej Katedrze marszałkowie, senatorowie, konsulowie, ministrowie, arcybiskupi, biskupi, liczni kapłani, pielgrzymi i harcerze przybyli z Polski i różnych zakątków Ukrainy. 

 

To Jej, Matce Bożej Łaskawej, powierzył narody dawnej Rzeczypospolitej Polskiej Jan Kazimierz Waza 360 lat temu. Śluby te, chociaż tak odległe od nas w czasie, bo zostały złożone 1 kwietnia 1656 r., mają dla nas współczesnych wielkie znaczenie duchowe.

 

Przygotowania do uroczystych obchodów 360. rocznicy ślubowania przez Jana Kazimierza Królestwa Polskiego Najświętszej Marii Pannie rozpoczęły się kilka dni wcześniej, kiedy to w Lublinie 7 kwietnia przeprowadzono wstępną sesję Międzynarodowej Konferencji «Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu», zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Historią i Tradycją Lwowskiej Metropolii Obrządku Łacińskiego pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Metropolity Lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.


Konferencja miała potrójny wymiar historyczny. Oprócz obchodów ślubów Jana Kazimierza, było to wspomnienie 240. rocznicy koronowania cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej i 25-lecie reaktywowania struktur Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. 8 kwietnia obrady naukowe zostały przeniesione do Lwowa, dokąd przybył z powitaniem w imieniu Andrzeja Dudy Minister Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski.


Szczytowym wydarzeniem historycznym tych dni była uroczysta msza święta przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej ku czci ślubów Jana Kazimierza, odprawiona 9 kwietnia, której przewodniczył Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo w asyście Metropolity Lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, siedmiu biskupów i licznego grona kapłanów oraz przedstawicieli innych Kościołów – Prawosławnego i Grekokatolickiego. Upiększyły uroczystość chór i orkiestra kameralna «Nicolaus» z Karczkowej. We mszy brali udział szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, inni senatorowie i posłowie Sejmu RP, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, lwowski konsul generalny Wiesław Mazur z całą ekipą konsularną, mer Lwowa Andrij Sadowy z przedstawicielami zarządu miasta, dyrektor rozgłośni radiowej Radio Maryja oraz Telewizji «Trwam» ks. Tadeusz Rydzyk i inni dostojnicy. Mszę na żywo transmitowano w telewizji polskiej, więc dołączyły do niej nie tylko tłumy pielgrzymów, lecz też liczni telewidzowie w Polsce i poza granicami kraju.


Pod koniec nabożeństwa obaj metropolici – Mieczysław Mokrzycki i Wacław Depo – odczytali akt zawierzenia Najświętszej Marii Pannie w imieniu dwóch narodów, prosząc o pokój, wiarę i wierność prawdzie. Podczas uroczystości odczytano List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości, a także Uchwałę Senatu Polski z dnia 7 kwietnia 2016 r. dotyczącą rocznicy ślubów Jana Kazimierza. Podkreślono w niej, że: «Akt zawierzenia Polski Matce Bożej miał znaczenie nie tylko dla świadków tamtych wydarzeń, ale też dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy aż do czasów współczesnych w trudnych dla Ojczyzny momentach odwoływali się do opieki Królowej Korony Polskiej i z wiary w Jej pomoc czerpali siłę do walki o niepodległość. Dlatego też Śluby Lwowskie Jana Kazimierza uznaje się za jedno z najważniejszych dla naszej historii i samostanowienia wydarzeń religijno-politycznych».


Podobnie jak 360 lat temu, wraz z najwyższymi hierarchami religijnymi i świeckimi schylamy głowy przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej ufając, że jest ona Królową nie tylko współczesnej Polski, ale też tych krajów, które Ją o orędownictwo ustawicznie proszą.


Switłana SUCHARIEWA

Foto: Grzegorz KOZŁOWSKI