Wiadomości
  • Register

Kolejna książka naukowca, dziennikarza i tłumacza Wiktora Jaruczyka została wydana w Łucku. Jej tytuł – «Rozmowa z pisarzem: postacie współczesnej ukraińskiej twórczości artystycznej».

Książka składa się z 34 rozmów ze współczesnymi pisarzami ukraińskimi. Większość z nich w wersji skróconej już ukazała się na łamach «Monitora Wołyńskiego» i w innych czasopismach Ukrainy i Polski. Wśród nich – rozmowa z dwunastoma znanymi wołynianami jak: Wiktor Werbycz, Mykoła Żułyński, Oleksandr Klymenko, Petro Korobczuk, Iwan Korsak, Wołodymyr Łys, Olga Lasniuk, Igor Pawluk, Olena Paszuk, Wasyl Słapczuk, Josyp Struciuk i Jurij Syczuk, który walczy teraz na wschodzie Ukrainy jako żołnierz ATO. Dzięki wydaniu można również zapoznać się z postaciami znanych mistrzów słowa spoza Wołynia – Jurija Wynnyczuka, Lubka Deresza, Andrija Kokotiuchy, Andrija Kurkowa, Raula Cziłaczawy, Wasyla Szklara i wielu innych. Niestety, dwóch bohaterów książki już nie żyje: są to pierwszy laureat Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki spoza Ukrainy Ostap Łapski (prawie całe życie mieszkał w Polsce), oraz słynny tłumacz i pisarz Jurij Zawgorodnij.

Ponadto w książce zawarte są fotografie i biografie artystów, ich dorobek artystyczny, cytaty znanych ludzi o pisarzach. «Rozmowa z pisarzem» została opublikowana w wołyńskim wydawnictwie «Twerdynia». Dzięki programowi wspierania wydawania książek na Wołyniu przez lokalną obwodową administrację państwową dziesiątki egzemplarzy tej książki trafią do bibliotek w miastach i wsiach naszego regionu.

Według Wiktora Jaruczyka, bohaterzy jego aktualnej książki są beznadziejnymi optymistami. «Pomimo wielu przeszkód, oni nadal pracują i wierzą, że zasiane słowa na pewno dadzą plony, a zebrane przez czytelników owoce przyniosą tylko przyjemności i korzyści. A jeszcze – każda nowa książka w języku ukraińskim jest również narzędziem do walki z rusyfikacją naszej kultury, edukacji, państwa. Gdyby wszyscy obywatele Ukrainy rozmawiali biegle w języku ukraińskim, czytali utwory ukraińskich pisarzy, byli budowniczymi ukraińskiej idei, to żadna aneksja i atak ze strony Rosji nie byłyby dla nas straszne».

ВМ