Wiadomości
  • Register

narodowe czytanie 2016 2ftyhxftuNarodowe Czytanie to coroczna akcja zainicjowana w Polsce przed kilkoma laty celem popularyzowania fundamentalnych dzieł polskiej literatury, wzmacniania poczucia wspólnej tożsamości oraz promowania kultury żywego słowa.

 

 

Podczas ubiegłorocznej edycji Narodowego Czytania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował, aby utwór, który będzie czytany w 2016 r., wybrali wszyscy Polacy. W wyniku konsultacji przeprowadzonych z wydziałami filologicznymi uniwersytetów oraz Radą Języka Polskiego powstała lista wybitnych dzieł polskiej literatury. Znalazły się na niej: «Chłopi» Władysława Stanisława Reymonta, «Noce i dnie» Marii Dąbrowskiej, «Wesele» Stanisława Wyspiańskiego, «Popioły» Stefana Żeromskiego i «Quo vadis» Henryka Sienkiewicza. Każde z nich może stanowić lekturę Narodowego Czytania. Zaproponowane utwory są nie tylko doskonałym przykładem bogactwa polszczyzny, ale również ważnym elementem polskiej tożsamości, kształtowanej przez wielkie dzieła narodowej kultury.


Aby zagłosować na wybrane dzieło, należy wybrać jeden z podanych powyżej tytułów i umieścić go w temacie e-maila, który trzeba odesłać na adres: narodowe.czytanie2016@prezydent.pl .


Aby głos był ważny, w temacie e-maila powinien znaleźć się jedynie tytuł (bez cudzysłowu i bez autora dzieła). Oddawać głos na wybrany tytuł można do 11 lutego br. Wynik głosowania zostanie ogłoszony pod koniec lutego 2016 r.


MW