Wiadomości
  • Register

peregowory SNU 1Na Wydziale Psychologii Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki 20 stycznia odbyły się rozmowy z partnerami z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

 

Omawiane w trakcie spotkania kwestie dotyczyły wymiany doświadczeń między wykładowcami i studentami, realizacji wspólnego projektu «Podwójny dyplom» oraz udziału w Erazmus+, w konferencjach i seminariach naukowo-praktycznych.


Polską stronę na spotkaniu reprezentowali pracownicy naukowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ks. dr hab. Marian Stepulak, kierownik Pracowni Psychologii Społecznej I Neuropsychologii dr Robert Porzak oraz przedstawiciel Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej Anton Błażejew WSEI. Rozmowę z nimi prowadzili Prorektor ds. Naukowo-Pedagogicznych, Integracji Europejskiej oraz Spraw Studenckich WUN imienia Łesi Ukrainki dr Anna Łewczuk oraz przedstawiciele Wydziału Psychologii na czele z dziekanem dr Żanną Wirną.

Inessa FILIPPOWA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1