Wiadomości
  • Register

policia pol mowa

Pracownicy policji patrolowej w Łucku rozpoczęli naukę języka polskiego w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu.

 

 

Do udziału w kursie języka polskiego, zgłosiło się około 50 osób. W pierwszym dniu zajęć, 19 stycznia, uczniów powitali Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, kierownik Sekcji Ukraińskiego Biura Interpolu w Zarządzie MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim Igor Riabczykow, prezes SKP Walenty Wakoluk, członek zarządu SKP Oleksandr Świca oraz nauczyciel języka polskiego Hanna Karaszczuk.


Walenty Wakoluk powitał wszystkich oraz krótko zapoznał z działalnością Stowarzyszenia. Następnie do obecnych na sali w języku ukraińskim zwróciła się Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy. «Bardzo się cieszę, że tak dużo pracowników policji chce nauczyć się języka polskiego. Rzeczywiście, na Wołyń przyjeżdża dużo Polaków i trzeba z nimi jakoś rozmawiać. Każdego dnia, kiedy jadę do pracy lub wracam do domu, widzę dwa-trzy samochody policji. Bardzo miło, że tak dużo młodych ludzi pracuje teraz w policji. Myślę, że to będzie miało wpływ na standardy i jakość pracy» − powiedziała. Konsul zapewniła, że policja może liczyć na pomoc konsulatu i organizacji polonijnych oraz dodała: «Nauka języka obcego na początku zawsze jest trudna. Kiedy zaczynałam uczyć się ukraińskiego, było ciężko. Jest coraz lepiej, ale do osiągnięcia pełnego sukcesu mam przed sobą jeszcze długą drogę. Życzę, byście nie zatrzymali się gdzieś na początku tej drogi».


Igor Riabczykow powiedział, że inicjatorem pomysłu nauki języka polskiego w sobotnio-niedzielnej szkole SKP był Walenty Wakoluk. Natomiast idea budowania nowego modelu ukraińskiej policji na wzór polskiej, pojawiła się jeszcze po Pomarańczowej Rewolucji, kiedy ministrem spraw wewnętrznych był Jurij Łucenko. «Też jestem zwolennikiem tego pomysłu, ponieważ dobrze znam system naszej dawnej milicji, polskiej policji, system i pion władzy, system finansowania, logistyki. Wiem też, jak w Polsce walczy się z korupcją w przetargach i zakupach rządowych. Później ten pomysł zszedł na drugi plan, a teraz znowu do niego wracamy. Na przykład, Wydział Międzynarodowej Współpracy Narodowej Policji Ukrainy zwrócił się do Ambasady RP w Kijowie z prośbą o udostępnienie modelu poszukiwania osób zaginionych czy osób, które popełniły przestępstwa. Mam nadzieję, że będziemy realizować wiele działań, sięgając po doświadczenie kolegów z Polski» − zaznaczył Igor Riabczykow. W swojej wypowiedzi podkreślił także, że w Polsce istnieje wysoki poziom zaufania społeczeństwa do policji.


Na zakończenie Walenty Wakoluk powiedział, że należy wyzbyć się stereotypu, który istnieje jeszcze w ukraińskim społeczeństwie i polega na powtarzaniu zdania, że: «Polacy znowu nas chcą uczyć». Dodał: «W naszych relacjach nie ma mentorstwa. Polska chce dzielić się swoją wiedzą, dlatego że budujemy wspólną przestrzeń».

MW