Wiadomości
  • Register

betlejemskie swiatelko 1«Zauważ człowieka» – pod takim hasłem polscy harcerze przekazali symboliczny ogień pokoju wołyńskim płastunom na granicy polsko-ukraińskiej.

Oficjalne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się 16 grudnia na przejściu granicznym «Ustiług–Zosin», a mianowicie na moście, który łączy brzegi rzeki Bug. Odległość między miejscem urodzenia Jezusa Chrystusa i Wołyniem skrócili polscy harcerze, którzy w przeddzień otrzymali ogień od skautów słowackich.


W wydarzeniu wzięła udział młodzież z ZHP Hufca w Hrubieszowie i Narodowej Organizacji Skautowskiej «Płast» na Wołyniu, oraz przedstawiciele miejscowych władz i duchowieństwa. Spotkaniu towarzyszyły wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd i świątecznie życzenia z obu stron.


Wołyńscy płastuni zaśpiewali kolędę i piosenkę Betlejemskiego Światła Pokoju oraz przekazali słodkie upominki dla skautów polskich. Dziwna jest moc tego Światła, bo tam gdzie się pojawia, zaczyna panować miłość, wzajemne zrozumienie między ludźmi i pokój. Oby dał jeszcze nadzieję, że na wschodniej Ukrainie zapanuje pokój. Natomiast harcerze polscy życzyli wszystkim pokoju w sercu, wykonali kilka pieśni o Bożym Narodzeniu i Betlejemskim Świetle Pokoju, a także podzielili się świątecznym opłatkiem z Ukraińcami.


Po zakończeniu uroczystości wołyńscy płastuni wyruszyli do Łucka, gdzie już tradycyjnie przekażą święty ogień dla wiernych rzymskokatolickiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła (20 grudnia о 9:45), Soboru Świętej Trójcy (27 grudnia о 11:00 ) i społeczności miasta Łuck (3 stycznia na Placu Teatralnym). Ogień zostanie również przekazany uczestnikom АТО i rodzinom Wołynian, którzy polegli na wschodzie Ukrainy.

Anastazja OLEKSIUK
Foto udostępnione przez Oleksandra Struka