Wiadomości
  • Register

Twardowski Kowel 2W piątek, 19 listopada, uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu dołączyli do projektu «Jesień z ks. Janem Twardowskim».

 

 

Czytali różne wiersze ks. Jana Twardowskiego, które im się najbardziej spodobały na wieczorze Jemu poświęconym. Były to m.in. wiersze «Adam i Ewa», «Daj nam», «Który stworzyłeś», «Sprawiedliwość» i oczywiście «Spieszmy się kochać ludzi».


Najpierw nauczyciel wspólnie z uczniami wydobył kilka słów – kluczy charakterystycznych dla poezji Twardowskiego. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli film biograficzny oraz wysłuchali recytacji Jego wierszy czytanych przez Krzysztofa Kolbergera. Wiersze przeczytało dziewiętnastu uczniów. Każdy z czytających otrzymał wielkie brawa.


Następne czytanie przed uczniami Szkoły Polskiej to «Dziady cz. III» Adama Mickiewicza, które odbędzie się w grudniu.


Wiesław PISARSKI,
nauczyciel delegowany do pracy dydaktycznej do Kowla przez ORPEG