Wiadomości
  • Register

Matka Boza w Dubnie2

W piątek wieczorem, 6 listopada, pod eskortą milicji została przywieziona do Dubna cudowna figura Matki Bożej Fatimskiej, która wędruje po Ukrainie.

 

 

 

 

Figura Matki Bożej została przeniesiona w procesji do kościoła, gdzie rozpoczęło się uroczyste powitanie przez proboszcza parafii św. Jana Nepomucena ks. Grzegorza Oważanego oraz parafian. Ksiądz proboszcz przewodniczył także podniosłej Eucharystii koncelebrowanej rozpoczynającej peregrynację.

 

«Ty przyjęłaś słowo Boże do swojego życia i wyraziłaś zgodę na Boże powołanie. Naucz nas w czasie swego nawiedzenia, co to znaczy wierzyć i pełnić wolę Boga (...) Powierzam Ci całą naszą parafię, wierzących i tych, którzy się pogubili. Powierzam Ci siebie i wszystkich, i proszę, by czas tego nawiedzenia był czasem nawrócenia nas wszystkich» – mówił ks. Grzegorz Oważany.

 

Ks. Marcin Ciesielski, wikariusz parafii, powiedział: «Maryja przychodzi do nas, jako matka zatroskana o los Jezusa w nas. Nasza modlitwa o pokój, o ustanie prześladowań, o zdrowie, o błogosławieństwo w rodzinie i w wielu innych potrzebach, w tej chwili spotyka się z prośbą Matki Bożej skierowaną do nas. To nasze wołanie spotyka się z Jej prośbą wypowiedzianą w Fatimie i w tylu innych miejscach maryjnych objawień: «Tylko odmawiajcie Różaniec!». Jak dziś trafić do serc ludzi z tym wezwaniem? To maryjne nawiedzenie powinno w nas trwać! Nie może być tylko chwilowym wzruszeniem. Jak więc okażemy miłość naszej Matce? Co z siebie damy? Weźmy różaniec, starsi i młodsi, spróbujmy właśnie z różańcem w ręku trwać jak najwierniej przy łasce nawiedzenia. Chodzi o to, aby dać coś z siebie Maryi!»

 

Homilię wygłosił ks. Stanisław – kustosz figury. Obecni byli księża z dekanatu oraz duchowni z cerkwi grekokatolickiej i prawosławnej. Po komunii była możliwość ucałowania relikwii błogosławionych dzieci fatimskich: Franciszka i Hiacynty. Po zakończonej Mszy św. każdy mógł indywidualnie uczcić obecność Matki Bożej.

 

Drugi dzień peregrynacji był dniem całodziennego czuwania. 7 listopada mieszkańcy Dubna licznie od samego rana przychodzili na spotkanie z Maryją. Później celebrowana była Msza św., na zakończenie której była możliwość ucałowania relikwii Świętego Jana Pawła II.

 

Ostatniego dnia w niedzielę Eucharystia sprawowana była o godz. 10.00. Tego dnia ksiądz proboszcz oddał parafię i całe miasto Dubno pod opiekę Matce Bożej Fatimskiej w specjalnym akcie zawierzenia. W czasie Mszy Świętej było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i uroczyste wyznanie wiary. Przedstawiciele parafii pożegnali Matkę Bożą i cudowna figura została przewieziona do kolejnej parafii w diecezji łuckiej – do Kostopola.

 

Maria BOŻKO, Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1