Wiadomości
  • Register

Krzemieniec konkurs3

30 września odbył się finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Zmagania słowne zostały zorganizowane w Krzemienieckim Obwodowym Muzeum Literackim noszącym imię Poety.

 

W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież z Tarnopola, Czortkowa, Podwołoczysk, Krzemieńca, Łucka, Równego i innych miejscowości. Odbyła się ona w salonie «Sen srebrny Salomei», gdzie matka Juliusza niegdyś przyjmowała gości. Jury, do którego weszły wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Elżbieta Zielińska oraz nauczycielki języka polskiego delegowane do pracy dydaktycznej na Ukrainę przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Dorota Prążyńska i Jadwiga Demczuk, wysłuchało i oceniło młodych uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej (do 13 lat) i starszej (do 18). Podczas konkursu interpretowano dzieła o różnych gatunkach: od Juliusza Tuwima do filozoficznych wierszy Czesława Miłosza.

 

Konsul Elżbieta Zielińska powiedziała, że aby zwyciężyć w konkursie recytatorskim nie należy bać się sceny. Przygotowanie deklamacji wymaga jednak wiele pracy, bo to nie tylko opanowanie tekstu na pamięć, ale przekazanie treści w taki sposób, aby poruszyć serce i wyobraźnię odbiorcy. Przypomniała, że 18 października, w Kowlu odbędzie się konkurs «Śpiewajmy polską poezję». Zachęciła również wszystkich do włączenia się w projekt «Jesień z ks. Janem Twardowskim» (akcja «Pociąg do literatury»), który niedawno wystartował w Internecie.

 

Starszy naukowy pracownik muzeum i nauczycielka akademicka, która przygotowała swoich uczniów do konkursu, Alina Szulgan przypomniała obecnym, że w budynku, gdzie odbywał się konkurs, w latach 1809–1811 mieszkał Słowacki. W trakcie obrad jury, wszyscy uczestnicy i goście, mieli unikalną okazję do zwiedzania domu Słowackich.

 

Podsumowując wyniki konkursu, Dorota Prążyńska podkreśliła, że recytatorzy wybrali różnorodny repertuar. Świadczy to o tym, że uczestnicy przygotowując swoje występy, szukają i sięgają po nowe utwory, przez co poznają polską literaturę. Najlepsi recytatorzy zostali wyróżnieni dyplomami laureatów i nagrodami, natomiast reszta otrzymała dyplomy uczestników. Wszyscy wrócili do domu w pozytywnym nastroju, z prezentami (książkami, słownikami, płytami), które przydadzą się w nauce języka polskiego.

 

Imprezę zorganizowały: Konsulat Generalny RP w Łucku, Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie imienia Gabrieli Zapolskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

 

Ilona POSELUŻNA,
Uczennica Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie

 

P. S.: Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo imienia Adama Mickiewicza w Czortkowie składa podziękowania pani prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu Marynie Wojnowej za wsparcie w przeprowadzeniu lokalnego etapu konkursu, który tu się odbył po raz pierwszy od wielu lat.

 

Foto: facebook.com/ Konsulat Generalny RP w Łucku