Wiadomości
  • Register

Warsztaty Lwow

W dniach 9–11 września 2015 r. w Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach odbyły się warsztaty dla dyrektorów, prezesów i nauczycieli, mające na celu stworzenie wspólnej strategii rozwoju polskiej oświaty na Ukrainie. Warsztaty zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja, a zajęcia prowadzili trenerzy Marta Wołosiewicz, Mirela Nawrot i Andrzej Pery.

 

Praca na temat celów strategicznych i operacyjnych odbywała się w zespołach. W trakcie warsztatów była obecna przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Pani Joanna Kozińska-Frybes, która podkreśliła, że materiały zebrane podczas warsztatów posłużą MSZ do tego, aby nauczanie języka polskiego na Ukrainie było pomostem więzi między naszymi narodami i było również wkładem Polaków w zbliżeniu się Ukrainy do Europy.

 

Uczestnicy warsztatów przedyskutowali stan oświaty mniejszości polskiej na Ukrainie, omówili programy, podręczniki, doradztwo metodyczne, ocenianie, egzaminowanie, konkursy, doskonalenie zawodowe.

 

W drugim dniu uczestnicy warsztatów skupili się na wypracowaniu działań i zadań. Wyznaczyli to, co trzeba konkretnie wykonać oraz określili terminy i odpowiedzialnych do wykonania zadań.

 

W ostatnim dniu została dokonana ewaluacja strategii. Zebrano wszystkie wnioski, opinie i propozycje. Do końca września mają one być przeanalizowane i zebrane w jeden dokument.

 

Jadwiga DEMCZUK i Wiesław PISARSKI

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1