Wiadomości
  • Register

pol wizy

Polska w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wydała obywatelom Ukrainy 232,5 tys. wiz krajowych, co dwukrotnie przewyższa liczbę wiz wydanych w tym samym okresie ubiegłego roku. Świadectwem tego są dane ukraińskiego MSZ, które posiada UNIAN.

 

 

Polskie konsulaty jednocześnie obniżyły wydawanie wiz Schengen, które zwykle wydaje się dla wyjazdów krótkotrwałych – o 25%, czyli o 66 tys. – do 201 tys. W sumie Polska zwiększyła liczbę wydanych Ukraińcom wiz o 12,5% – do 434 tys.

 

Tradycyjnie najwięcej wiz wydały konsulaty we Lwowie (prawie 190 tys.), w Łucku (ponad 100 tys.) i w Kijowie (około 50 tys.). Konsulaty w Winnicy, Charkowie i Odessie odpowiednio wydały około 40, 35 i 16 tys. wiz.

 

Ukraińcy w pierwszych sześciu miesiącach roku otrzymali niemal 50 tys. wiz długoterminowych z okresem ważności do 1 roku, prawie 70 tys. z okresem do 2 lat, około 8 tys. – na 3 lata, około 1,5 tys. – na 4 lata i około 3,5 tys. – na 5 lat.

 

Według UNIAN, Polska tradycyjnie wydaje Ukraińcom najwięcej wiz spośród wszystkich państw strefy Schengen, do której przystąpiła pod koniec 2007 roku. W ubiegłym roku Ukraińcy otrzymali 830 tys. polskich wiz Schengen i wiz krajowych, czyli o 15% więcej, niż w roku 2013.

 

Wizy krajowe zwykle są wydawane na okres od sześciu miesięcy do roku dla osób, które chcą pracować lub studiować w Polsce.

 

Źródło: www.unian.ua