Wiadomości
  • Register

prawowa dopomoga

Wybuch wojny na wschodzie Ukrainy spowodował, że Wołyńska Obwodowa Pozarządowa Organizacja «Centrum Pomocy Prawnej» w Kowlu zaczęła udzielać pomocy prawnej żołnierzom walczącym w ATO oraz ich rodzinom.

Do «Centrum Pomocy Prawnej» Wołynianie zwracają się najczęściej w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie mogą rozwiązać problemu samodzielnie. Pytają najczęściej o mobilizację, ulgi i status prawny uczestników działań bojowych. Prawnicy Centrum bronią również praw żołnierzy w sądach.

Prezes organizacji pozarządowej «Centrum Pomocy Prawnej» Olena Matwijczuk mówi, że porad prawnych zasięgają nie tylko mieszkańcy Wołynia, ale też zainteresowani i potrzebujący z innych obwodów. Dodaje «Według statystyk, co siódmy problem dotyczy udziału w ATO».

Bezpłatnej pomocy prawnej zaczęto udzielać w Kowlu w 2010 r. To wówczas przy NGO «Za Życie» powstało Centrum Informacji i Konsultacji. We wrześniu 2011 roku pojawiło się «Centrum Pomocy Prawnej», które obecnie posiadadwa punkty – w Kowlu i Ratnem. W organizacji działa «gorąca linia». Telefony prawników można znaleźć na stronie: http://legalaid.in.ua/.

Maja GOŁUB

Foto: legalaid.in.ua