Wiadomości
  • Register

info Lublin nr 18 foto

Urząd Miasta Biała Podlaska ogłosił przetarg na modernizację pomieszczeń Oficyny Zachodniej w Parku Radziwiłłów, gdzie zamierza ulokować muzeum ikon. A jest ich tu najwięcej w Polsce – ponad 1600.

 

Wiele spółdzielni mieszkaniowych w Polsce ma problem z lokatorami, którzy nie uiszczają opłat za czynsz. Są nawet tacy, którzy zalegają z zapłatą za rok lub dłużej. Zgodnie z postanowieniem sądów będą oni eksmitowani z mieszkań komunalnych. Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie podjął decyzję o tym, że eksmisją zajmie się wrocławska spółka o nazwie Kancelaria Zarządzania Wierzytelnościami «Masta». Rekordzistą w zaleganiu czynszu jest mieszkaniec dzielnicy Lublina Bronowice, którego dług wynosi 120 tys. złotych. Zostanie eksmitowany. Dokąd? Trudno powiedzieć, gdyż eksmitowani nie mają prawa do otrzymania lokalu zastępczego.

 

W Lublinie po paru latach niemal całkowitej rekonstrukcji, oddany został do użytku mieszkańców największy i najbardziej reprezentacyjny zarazem w mieście Park Miejski zwany «Saskim». Z kolei do rewitalizacji przeznaczono drugi park miasta – Bronowicki – założony w 1869 roku. Widnieje on w rejestrze zabytków. Rewitalizacją objęto zieleń, alejki, oświetlenie, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, elementy małej architektury oraz ogrodzenia.

 

Od 23 czerwca wszyscy aplikujący o wizę Schengen na Ukrainie i Białorusi zmuszeni są stawiać się osobiście w konsulatach w celu rejestracji ich odcisków palców. W praktyce odciski palców pobiera się nie tylko przy wydawaniu wiz, ale także przy odprawie granicznej przy wjeździe do Polski.

 

Jedenaście gmin w Lubelskiem połączyło swe siły i wspólnie wystąpiło o norweskie dotacje na opracowanie dokumentacji dla kilkunastu inwestycji. Piaski i Rybczewice skupiły się na ratowaniu niszczejących zabytków, Ludwin chce mieć nowe, funkcjonalne sanitariaty i nowe pomosty nad jeziorami. To wszystko kosztuje, ale z pomocą finansową pośpieszyła sama Norwegia. Do pomocy dołączą się także Islandia i Lichtenstein.

 

Niegdyś polskie wojsko szczyciło się oddziałami konnymi czyli ułanami. W 1939 roku w czasie napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, Polacy byli dumni z wkroczenia ułanów w głąb Prus Wschodnich na odległość kilkunastu kilometrów. Tymczasem samochody pancerne, czołgi, uzbrojeni motocykliści niemieccy przemierzali już dziesiątki kilometrów w głąb Polski jadąc od Zachodu. Zwyciężyła niezaprzeczalnie armia zmotoryzowana, a nie konna banderia. Sentyment do ułanów i koni w polskiej «duszy» jednak pozostał i każdego roku w Kraśniku w Lubelskiem obchodzi się święto 24. Pułku Ułanów, który przed II wojną światową stacjonował właśnie w Kraśniku. Jest tu Muzeum z licznymi pamiątkami. I tak jak przed laty, i w tym roku na święto ułanów przyjechali do Kraśnika byli ułani, którzy teraz mieszkają nie tylko w Polsce, także w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych.


W Sitnie koło Zamościa działa Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Słynie z bieżącej dobrej pracy, ale również z organizowania dorocznych Rolniczych Wystaw Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym roku odbyła się już XXIX wystawa. Jak zawsze pokazano nowe rasy krów, świń, koni, owiec. Były również piękne okazy gołębi, królików i drobiu. Wystąpiły ludowe zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy. W kategorii «Rolnicy» tytuł Mistrza Regionu przyznano gospodarstwu Anny i Adama Ogorzałków z Czernięcina Poduchownego, gmina Turobin. Mistrzem Rejonowym w kategorii «Firmy» została Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Horyszowie gmina Miączyn. Wystawę w Sitnie zwiedziło ponad 20 tys. ludzi.

 

Nie ma tłoku w Lubelskim Porcie Lotniczym «Lublin» z lotniskiem w Świdniku. Jednakże opublikowane dane z czerwca są optymistyczne. Samoloty odlatujące stąd i przylatujące obsłużyły 25 tys. pasażerów. Jak dotąd jest to miesięczny rekord lotniska. Prognozy przewidują, że w tym roku lotnisko w Świdniku obsłuży ponad ćwierć miliona osób.

 

Urząd Miasta Biała Podlaska ogłosił przetarg na modernizację pomieszczeń Oficyny Zachodniej w Parku Radziwiłłów, gdzie zamierza ulokować muzeum ikon. A jest ich tu najwięcej w Polsce – ponad 1600. Wystawa obejmuje jedynie 250 z nich, ponieważ na pozostałe eksponaty brakuje miejsca. Ikony są przekazywane władzom samorządowym przez celników którzy odbierają te dzieła sztuki przemytnikom.

 

Trzystu obcokrajowców spędza wakacje w Lublinie na nauce języka polskiego. Na lubelskich uczelniach, UMCSie i KUL-u, trwa bowiem Lubelskie Lato Polonijne. Sto sześćdziesiąt osób z 23-ch krajów bierze udział w wykładach na UMCS-ie, a sto czterdzieści osób z 22-ch krajów na KUL-u. Dominują Amerykanie polskiego pochodzenia, ale także reprezentowane są inne nacje, wśród nich także ukraińska.

 

W tym roku zainteresowano się hrubieszowskimi podziemiami. Stowarzyszenie «Podziemny Hrubieszów» ma ambitne plany udostępnienia zainteresowanym zwiedzanie tego ciekawego zabytku. O pomoc zwrócono się do naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Planuje się ulokowanie tutaj restauracji, a na powierzchni peryskopu umożliwiającego obserwowanie «życia» w podziemiach.

 

Zakończono pierwszy etap rekrutacji na studia w lubelskich wyższych uczelniach. Obok znanych powszechnie wydziałów i kierunków studiów, powstały nowe. Wydział Filozofii KUL otwiera nową specjalność na filozofii w języku angielskim – «John Paul II Philosophical Studies». UMCS będzie mieć agrochemię, glottodydaktykę, czyli naukę języka polskiego jako języka obcego, kultury azjatyckie. Na Politechnice Lubelskiej nowym kierunkiem jest inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Podstaw Techniki oraz finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania. Uniwersytet Przyrodniczy uruchamia studia z zakresu światowej i rodzimej gastronomii.

 

Adam TOMANEK