Wiadomości
  • Register

Logo wid2

W ramach projektu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonijnego na Ukrainie» zapraszamy do udziału w konkursie na stypendium / wsparcie działań naukowych dla pracowników naukowych polskiego pochodzenia pracujących na uczelniach ukraińskich.

Uczestnicy konkursu mogą się ubiegać o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1 000 złotych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2015 roku (formularz zgłoszeniowy na stronie www.wid.org.pl).

 

Warunkiem wzięcia w nim udziału jest spełnienie następujących kryteriów:


1. Kandydat(ka) prowadzi badania nad szeroko rozumianą polskością: językiem polskim (dialekty, gwary, akwizycja języka przez uczących się polskiego na Ukrainie), śladami kultury polskiej (historia miejsc, ludzi, wydarzeń, architektura, archiwa itp.), społecznościami polskimi (socjologia) i in.


2. Polskie pochodzenie kandydata(ki) – najlepiej potwierdzone Kartą Polaka.


3. Gotowość przedstawienia swoich badań na forum podczas konferencji w Kijowie (październik 2015 r., Fundacja pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania).


4. Preferowane będą (w tym roku) prace, w których – oprócz prezentacji własnych badań – znajdzie się szczegółowe opracowanie bibliograficzne (lub opisowe) badań i działalności innych naukowców (też studentów: prace magisterskie, roczne, inne) na danym terenie (rejon, obwód, region), w wybranej dziedzinie.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 lipca 2015 roku. Stypendium zostanie wypłacone w listopadzie – po przedłożeniu do druku wybranej pracy.

 

Formularz zgłoszeniowy (można pobrać na stronie http://wid.org.pl/konkurs-dla-mlodych-naukowcow-polskiego-pochodzenia/) oraz załączniki prosimy wysłać pod adresem:
fundacja@wid.org.pl
kowalewskijerzy@wp.pl

 

Osoby do kontaktu ze strony Fundacji:
we Lwowie – dr Jerzy Kowalewski, koordynator projektu
e-mail: kowalewskijerzy@wp.pl,
tel. + 48 602 309 693,
tel. ukr. + 380 964 711 309

w Warszawie – Lilia Luboniewicz,
e-mail: l.luboniewicz@wid.org.pl,
tel. +48 22 628 85 05

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania «Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.»