Wiadomości
  • Register

Planeta idej 1

Konferencja podsumowująca projekt «Planeta Idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki transgranicznej» odbyła się w Łucku.

 

Do udziału w konferencji na temat «Możliwości rozwoju turystyki transgranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy w nowej perspektywie finansowej UE» zostali zaproszeni polscy i białoruscy partnerzy projektu, przedstawiciele lokalnych samorządów i członkowie organizacji pozarządowych działających w sferze turystycznej na Wołyniu oraz przedstawiciele Wołyńskiej Administracji Obwodowej, przedstawiciele łuckich uczelni.


Projekt jest realizowany przez Wołyńską Regionalną Fundację Wsparcia Przedsiębiorczości wraz z partnerami z Białorusi (Grodzieński Obwodowy Oddział Organizacji Pozarządowej «Republikański Związek Turystyczno-Sportowy», Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z Grodna) i Polski (Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z Białegostoku) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej «Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013» finansowanego ze środków Unii Europejskiej.


W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia dla przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, które działają w sferze turystycznej po trzech stronach granicy (w obwodach wołyńskim i grodzieńskim oraz w województwie podlaskim; zorganizowano wizyty studyjne uczestników szkoleń do trzech krajów w celu nawiązania partnerstwa i opracowania wspólnych pomysłów projektowych; przygotowano publikację o rozwoju turystyki w trzech regionach partnerskich, która dotyczy też przygotowania wniosków projektowych w ramach programu współpracy transgranicznej, opracowano mapy potencjału turystycznego Wołynia, Podlasia i Grodzieńszczyzny.


Podczas konferencji polscy i białoruscy uczestnicy deklarowali zainteresowanie przygotowaniem z uczestnikami wołyńskimi wspólnych projektów, które mogłyby otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Karolina Szymańska-Skowronek zaproponowała objąć szczególną uwagą rozwój turystyki ekologicznej w regionach wołyńskim i podlaskim. Otwarcia nowych konkursów należy oczekiwać dopiero w następnym roku. Uczestnicy konferencji podkreślili, że dla uzyskania środków unijnych, w ramach programów współpracy transgranicznej, instytucje wołyńskie wspólnie z polskimi i białoruskimi partnerami już powinny rozpocząć przygotowanie projektów.

 

Wiktor JARUCZYK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1