Wiadomości
  • Register

Kowel Pamieta 5

«Katyń 1940 – Kowel pamięta» – pod takim hasłem odbyło się 21 kwietnia spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej, młodszych i starszych uczniów Szkoły Polskiej w Kowlu, rodziców i gościa - Konsula RP w Łucku p. Krzysztofa Sawickiego.

 

Na tablicy szkolnej zostały wypisane miejsca uwięzienia polskich oficerów, podoficerów i pracowników służb mundurowych. Nauczyciel najpierw przedstawił zarys sytuacji przed II wojną światową, w trakcie wojny i po wojnie aż do czasów współczesnych, przypomniał nazwiska tych, którzy swoim podpisem zdecydowali o ludobójstwie, nazwiska wykonawców tych zadań, którzy nie ponieśli żadnych kar. Zaznaczył, że ta zbrodnia była jedną z wielu na narodzie polskim, które wpisują się w całą politykę Rosji Sowieckiej wobec Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1918 roku.


Przypomniał postacie Polaków: Stanisława Swianiewicza, który widział wywózki na rozstrzelanie, Józefa Czapskiego – twórcę «Wspomnień starobielskich» i «Na nieludzkiej ziemi», Józefa Mackiewicza – pisarza, który brał udział w ekshumacji i udzielił wywiadu w «Gońcu Codziennym» zatytułowanym «Widziałem na własne oczy», a potem napisał jeszcze dwie książki «Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów» z przedmową generała Andersa i «Katyń», kapelana rodzin katyńskich ks. Stefana Niedzielaka, którego zamordowano w styczniu 1989 i do dziś nie znaleziono winnego, osobę Walentego Badylaka, który spalił się na rynku w Krakowie protestując przeciwko reżymowi komunistycznemu i kłamstwu katyńskiemu.


Konsul RP w Łucku pan Krzysztof Sawicki opowiedział o swoich osobistych przeżyciach związanych ze zbrodnią katyńską. Zaznaczył, że od dziecka wyrastał w rodzinie, która utraciła najbliższego członka rodziny i pamiętała o tych wydarzeniach zmuszona żyć bez niego. Opowiedział o swojej podróży po ziemię katyńską, by przywieźć do Polski jej garść - dla rodziny. Pani Tatiana Dworska opowiedziała o swojej podróży do Bykowni na uroczystość w dniu 9 kwietnia bieżącego roku, gdzie odbyły się główne uroczystości poświęcone Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w obecności prezydentów Polski i Ukrainy.


Następnie uczniowie Szkoły Polskiej przedstawili przygotowaną poetycką inscenizację poświęconą wszystkim, którzy zginęli na «nieludzkiej ziemi» w zbiorowych grobach w Katyniu, Piatichatkach, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i w innych bezimiennych grobach.


Na koniec pan Konsul Krzysztof Sawicki podziękował za zaproszenie, za wspólne uczczenie pamięci Polaków i przekazał szkole książki o Katyniu i o tworzeniu filmu Andrzeja Wajdy «Katyń».

 

Wiesław Pisarski
nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej za granicą
przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Oświaty za Granicą