Wiadomości
  • Register

nowa sala Zdolbunow

Lekcje języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej odbywać się będą w nowej, wyremontowanej sali.

 

Uroczystość otwarcia i poświęcenia klasy odbyła się w niedzielę, 8 marca. Salę lekcyjną, wyremontowaną w budynku parafialnym przy wsparciu KG RP w Łucku, uroczyście otworzył ks. proboszcz parafii pw. świętych Piotra i Pawła – ks. Andrzej Ścisłowicz w towarzystwie konsula Krzysztofa Sawickiego.


Najważniejszymi uczestnikami uroczystości byli oczywiście uczniowie klasy języka polskiego, którzy z pomocą pani Anny Szczygielskiej – nauczycielki oddelegowanej z Polski do Równego i Zdołbunowa, wystąpili z programem polskiej poezji i piosenki.
Na naukę języka polskiego w klasie – zlokalizowanej w budynku parafialnym Kościoła rzymskokatolickiego – zapisanych jest 160 osób, na zajęcia w piątki i w soboty uczęszcza stale ok. 120 osób, w tym prawie 40 osób dorosłych.

 

luck.msz.gov.pl