Wiadomości
  • Register

wspomnienia Ruj

Z wykorzystaniem środków pochodzących z Programu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz dzięki redakcyjnej pracy naszego kolegi Krzysztofa Wasilewskiego Konsulat Generalny RP w Łucku doprowadził do wydania dzienników zawierających wspomnienia z okresu II wojny światowej mieszkańca Ostroga i uczestnika walk w Karpatach Hennadija Ruja.

 

Wydanie w formie książkowej wspomnień mieszkańca Ostroga narodowości ukraińskiej, który w sposób obiektywny opisuje trudną rzeczywistość lat II wojny światowej jest wspólnym projektem Konsulatu Generalnego RP w Łucku i Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Tadeusza Czackiego. Książka «Dziennik 1943. Dziennik partyzanckiego rajdu 23.01.1944-06.02.1945» stanowi interesujące źródło do badań historycznych nad przebiegiem okupacji niemieckiej i walk na Wołyniu i w Karpatach.


Autor wspomnień był w czasie wojny pracownikiem urzędu rejonowego w Ostrogu, a następnie został wcielony do oddziałów partyzanckich walczących z wycofującymi się Niemcami. Lakoniczne zapiski dają obraz codziennej egzystencji mieszkańców wołyńskich miasteczek i wsi, których ludność cywilna egzystowała pomiędzy armią niemiecką i jej sojusznikami, partyzancką sowiecką, UPA, oraz polskimi oddziałami samoobrony. Cechą charakterystyczną narracji dzienników jest dystans – autor nie ocenia opisywanych wydarzeń, nie ujawnia swoich odczuć, nie sympatyzuje z żadną ze stron.


Hennadij Ruj po wojnie uczył się w szkole wieczorowej a następnie ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Kijowskim. Po studiach wrócił w rodzinne strony i pracował w urzędzie miasta Ostroga na stanowisku konsultanta. Zmarł w 2005 r. w wieku 82 lat. Wojenne zapiski Hennadija Ruja pomogła ocalić od zapomnienia jego żona, Olga:


«W 2015 roku mija 70 lat, od dnia zakończenia II wojny światowej. Pozostaje coraz mniej osób, które były uczestnikami i świadkami walki z wrogiem. I tym bardziej cenimy wspomnienia tych ludzi. Takim uczestnikiem, świadkiem i kronikarzem był mój mąż Hennadij Ruj, syn Stepana, który zostawił dwa dzienniki, jeden rejestruje wydarzenia w rejonie ostrogskim w 1943 r., a drugi wydarzenia i walkę partyzancką zagonu im. Zalizniaka, którego był członkiem w Karpatach» (ze wstępu).


luck.msz.gov.pl