Wiadomości
  • Register

Wawa seminar 7

W roku 2014 mija 10 lat współpracy pomiędzy wydziałami psychologii Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Konferencje naukowo-praktyczne, publikacje w czasopismach, wymiany studentów, staże wykładowców, badania międzykulturowe, udział w szkołach letnich – to niepełna lista wspólnych działań, które zostały zrealizowane przez oddział współpracy międzynarodowej na Wydziale Psychologii WUN. 22–25 października 2014 roku delegacja wykładowców i studentów psychologii oraz pedagogów z Łucka wzięła udział we wspólnym seminarium, zorganizowanym przez polskich naukowców i psychologów zrzeszony w Polskim Komitecie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP).


Uczestnicy seminarium rozpatrzyli temat «Wpływ środowiska na rozwój psychiczny osobowości – treściowe poznanie świata». W czasie spotkania wysłuchano referatów naukowych, odbyły się też dyskusje, w których została omówiona problematyka wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dziecka w rodzinach o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, znaczenie rodziny jako ważnego środowiska dla rozwoju rozumienia świata przez dziecko, cechy szczególne wykształcenia dziecka w przedszkolnych placówkach różnych typów, nowe pojęcia w kształtowaniu tożsamości w kontekście społeczno-kulturowym. W czasie seminarium zorganizowano wizytę w przedszkolu nr 401 w Warszawie. Tu odbyło się praktyczne zajęcie dla dzieci, poświęcone aspektom prozdrowotnym owoców i warzyw.


Obie strony omówiły kontynuację współpracy w latach 2014-2020 polskich i ukraińskich placówek oświatowych, w szczególności z Łucka i obwodu wołyńskiego, która będzie organizowana za pośrednictwem polskiego i ukraińskiego komitetów OMEP. Ideę eurointegracji w systemie zarządzania i oświaty poparli urzędnicy gminy Ursynów (m. Warszawa) oraz przedstawiciel Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleksandr Krawczuk. O naukowej współpracy, organizacji badań interkulturowych w zakresie oświaty, udziale w projektach europejskich mówiły przewodnicząca Ukraińskiego Komitetu OMEP Inesa Filippowa oraz pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego Mirosława Niczaj-Drąg.


Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Ludwiga Wojciechowska podarowała bibliotece uniwersyteckiej w Łucku swoją monografię o problemach psychologii rozwoju osobowości, a prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Beata Michalec przekazała swoją książkę «Tekla z Bądarzewskich Baranowska» o znanej polskiej kompozytorce, której ojciec pochodził z terenów obecnego obwodu żytomierskiego. Na prośbę polskich pedagogów, studenci i wykładowcy z Łucka będą pomagać polskim badaczom w poszukiwaniach relikwii rodzinnych i odkrywaniu nowych stron w biografii słynnych Polaków wywodzących się z Wołynia. Na takie wsparcie liczy też Muzeum Narodowe w Warszawie.


OMEP ma przedstawicielstwa na całym świecie, dlatego delegacja z Ukrainy kontynuowała swoją podróż studyjną do Poczdamu i Berlina, gdzie spotkała się z niemieckimi przyjaciółmi i poznała tradycje ziemi brandenburskiej oraz zabytki niemieckiej stolicy.

 

Inesa FILIPPOWA

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1